رفتن به موسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر
اجرای دومین نمایش با موضوع سواد مالی در تئاتر کانون
اجرای دو نمایش ایرانی در جشنواره تئاتر پراگ
چهار نمایش تازه در ایرانشهر به صحنه می‌رود
روایت آخرین روزهای نویسنده در سالن استاد سمندریان
خانه تئاتر فردا تعطیل است
اجرای کنسرت نمایش ناکجاآباد در تماشاخانه ملک

جدیدترین مطالب