خانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/اخبار » اخبار خانه تئاتر استانها fahttp://www.theaterforum.ir/2023-05-29T19:31:51+03:30http://www.theaterforum.ir/IMG/LogoTop.pngخانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/http://dorweb.irتئاتری ها در کاشان رقابت می کنندhttp://www.theaterforum.ir/News/7754فراخوان جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان در 6 بخش مسابقه صحنه‌ای، نمایش های خیابانی ، نمایش های محیطی ، نمایشنامه خوانی ، بخش مهمان و بخش بین‌الملل به دبیری خیام وقار کاشانی منتشر شد. <br/>2019-08-18T12:53:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7754بیمه کوثر حامی حقوقی خانه تئاتر گیلان شدhttp://www.theaterforum.ir/News/7752در جلسه افشین عموزاده مدیر عامل خانه تئاترگیلان با بیمه کوثر، زمینه ای فراهم شد تا امکان بیمه اعضای خانه تئاتر در چنین پرونده های قضایی فراهم شود.2019-08-17T12:11:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7752دبیر پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان انتخاب شدhttp://www.theaterforum.ir/News/7737«خیام وقار کاشانی» رئیس خانه تاتر کاشان، به عنوان دبیر پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان انتخاب شد.2019-08-10T15:27:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7737سمت اعضا هیات مدیره جدید خانه تئاتر کاشان مشخص شدhttp://www.theaterforum.ir/News/6203جلسه هیات مدیره خانه تئاتر کاشان در تاریخ جمعه ۱۶شهریورماه تشکیل و سمت اعضای هیات مدیره خانه تئاتر کاشان مشخص گردید. <br/>2018-09-08T12:41:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6203