خانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/دیدگاه‌ها fahttp://www.theaterforum.ir/2023-05-29T19:36:53+03:30http://www.theaterforum.ir/IMG/LogoTop.pngخانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/http://dorweb.irامیرکبیر سینما رفتhttp://www.theaterforum.ir/News/5045نویسنده: حسین شاکری2018-05-27T09:58:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/5045بودجه تئاتر و بقال سر کوچهhttp://www.theaterforum.ir/News/4049سید علی تدین صدوقی- روزنامه رسالت <br/>ما حدود چهاریا پنج سال پیش مقاله ای در روزنامه کیهان در خصوص بودجه تئاتر وموسسه توسعه هنرهای معاصر به چاپ رساندیم . اینکه بودجه تئاتر ابتدا در این موسسه می‌رود واین موسسه کل بودجه را به عنوان سپرده در بانک می گذارد واز سود حاصله تئاتر را می چرخاند ، و... البته در آن‌موقع هنوز کسی از سپرده کردن بودجه تئاتر خبر نداشت ... <br/> <br/> <br/>2018-04-23T17:40:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4049یادداشت مدیرعامل خانه تئاتر در خصوص انتصاب شهرام کرمی به سمت مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیhttp://www.theaterforum.ir/News/2036اصغر همت، مدیرعامل خانه تئاتر در یاداشتی به کناره‌گیری مهدی شفیعی از مدیریت مرکزهنرهای نمایشی و حضور شهرام کرمی در این پست واکنش نشان داد:2018-03-16T20:28:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/2036