در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
عسگر قدس

عسگر قدس


نام:

عسگر

نام خانوادگی:

قدس

نام هنری:


تحصیلات

  • هنرهای تاتر (دانشگاهی - کارشناسی)انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)

  • کانون کارگردانان خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


نمایش نامه مرگ در صحنه سال ۱۳۵۰.دیدار در الست سال ۱۳۹۰.معشوقه پولادین سال ۱۳۵۱.شیرین وفرهاد سال ۱۳۶۸


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram