در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
فرزانه کابلی

فرزانه کابلی


نام:

فرزانه

نام خانوادگی:

کابلی

نام هنری:


تحصیلات

  • کارشناسی ارشد فرهنگ و هنر (دانشگاهی - کارشناسی ارشد)انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


بازی در نمایش باغ شب نما به کارگردانیِ هادی مرزبان 

بازی در نمایش لبخند با شکوه آقای گیل به کارگردانی هادی مرزبان 

بازی در نمایش میر عشق به کارگردانی هادی مرزبان 

بازی در نمایش آهسته با گل سرخ به کارگردانی هادی مرزبان

بازی در نمایش هاملت با سالاد فصل به کارگردانی هادی مرزبان

بازی در نمایش تانگوی تخم مرغ داغ به کارگردانی هادی مرزبان

بازی در نمایش آمیزقلمدون به کارگردانی هادی مرزبان 

بازی در نمایش شب روی سنگفرش خیسبه کارگردانی هادی مرزبان

بازیدر نمایش رودکی به کارگردانی علی پویان 
بازی در نمایش پلکان به کارگردانی هادی مرزبان
بازی در نمایش خسیسبه کارگردانی فرهاد مجد آبادی
بازی در نمایش فراریبه کارگردانی فرهاد مجد آبادی
بازی در نمایش دزد آببه کارگردانی هادی مرزبان 
بازی در نمایش بنگاه تاترال به کارگردانی هادی مرزبان
بازی در نمایش پایین گذر سقاخانه به کارگردانی هادی مرزبان
و ....
© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram