در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
هادی مرزبان

هادی مرزبان


نام:

هادی

نام خانوادگی:

مرزبان

نام هنری:


تحصیلات

  • درجه یک هنری (دانشگاهی - دکترا)انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)

  • کانون کارگردانان خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


کارگردانی نمایش بنگاه تاترال

کارگردانی نمایش تانگوی تخم مرغ داغ

کارگردانی نمایش بازار عاشقان

کارگردانی نمایش پلکان

کارگردانی نمایش شب روی سنگفرش خیس

کارگردانی نمایش آمیزقلمدون

کارگردانی نمایش هاملت با سالاد فصل

کارگردانی نمایش دزد آب

کارگردانی نمایش لبخند با شکوه آقای گیل

کارگردانی نمایش ملودی شهر بارانی

کارگردانی نمایش زیر گذر سقاخانه

کارگردانی نمایش باغ شبنمای ما

کارگردانی نمایش میر عشق

کارگردانی نمایش آهسته با کل سرخ 

کارگردانی نمایش نوبت دیوانگی

کارگردانی نمایش حماسه انقلاب سنگ

کارگردانی نمایش تنبور نواز

کارگردانی نمایش فریاد

کارگردانی نمایش طالب
© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram