در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
حسن زارعی

حسن زارعی


نام:

حسن

نام خانوادگی:

زارعی

نام هنری:


تحصیلات

  • دوره بازیگری (آموزشگاه آزاد)


  • درجه دوی هنری معادل کارشناسی ارشد (دانشگاهی - کارشناسی ارشد)


  • لیسانس بازیگری (دانشگاهی - کارشناسی)انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (وابسته - عضویت فعال)
© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram