در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
بمانی دلدار گلچین

بمانی دلدار گلچین


نام:

بمانی

نام خانوادگی:

دلدار گلچین

نام هنری:

منیژه


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)

  • انجمن نمایشگران حرکت خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)
© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram