در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
محمد باقر مرادی فرد

محمد باقر مرادی فرد


نام:

محمد باقر

نام خانوادگی:

مرادی فرد

نام هنری:

ندارم


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (وابسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


اینجانب محمدباقر مرادی فرد در سال 1346 بعنوان بازیگر تئاتر مشغول شدم و در نمایشنامه افعی طلایی ،سگی در خرمن جا، پهلوان اکبر میمیرد،انجا که ماهیها سنگ می شوند ، بینوایان ، اسب سفید، یاغیها و کرگسا ، عباس ماشین شور ، نمایشنامه های بازار عاشقثان کارگردان هادی مرزبان ؛ دلاکها شهرام عبدلی ،
یاغیها کارگ
کارگردان جمشید ملک پور ، کرکسها هادی مرزبان
اسب سفید محمد باقر مرادی
نمایشنامه بامها و زیر بامها بازیگر و کارگردان


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram