در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
محمد ربانی پور

محمد ربانی پور


نام:

محمد

نام خانوادگی:

ربانی پور

نام هنری:

محمد ربانی


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


از پایان سال ۱۳۵۳ از آبادان شروع، تا سال۵۸. در شیراز از ۵۸ تا ۷۴، در تهران از ۷۴ تا کنون.
در تئاتر و تلویزیون و سینما فعال بودم.
بازی در نمایش ولپن / کارگردان احمد سپاسدار / در شیراز سال ۱۳۷۱
بازی در نمایش همه ی مادران آن اسفندیاران / کارگردان / مریم معترف
و ... تعدادی فیلم و سریال


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram