در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
حسن دادشکر

حسن دادشکر


نام:

حسن

نام خانوادگی:

دادشکر

نام هنری:


تحصیلات

  • لیسانس رشته هنرهای تئاتری(کارگردانی و بازیگری) (دانشگاهی - کارشناسی)انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


برخی از فعالیت ها
بازی در نمایش "کرگدن" نوشته "اوژن یونسکو" به کارگردانی "حمید سمندریان تهران، دانشگاه تهران، تالار فردوسی ۱۳۵۰
مدیر صحنه در نمایش نفر خوش" نوشته "تورنتون وایلدر به کارگردانی "پرویز ممنون تهران، دانشکده ی هنرهای زیبا ۱۳۵۱ مدیر صحنه در نمایش در حضور باد نوشته ی "بهرام بیضایی" به کارگردانی رضا محمدی"
تهران، تالار مولوی ۱۳۵۱ بازی در نمایش "تشنگی و گشنگی" نوشته "اوژن یونسکو" به کارگردانی "کیهان رهگذر"
تهران، دانشکده ی هنرهای زیبا ۱۳۵۳ بازی در نمایش پیک نیک در میدان جنگ" نوشته ی "فرناندو آرابال" کار گروهی تهران دانشکده ی هنرهای زیبا ۱۳۵۲ گریمور در نمایش "نی شخصیت در جستجوی نویسنده " نوشته "لوئیجی پیراندلو"
به کارگردانی پری صابری، تهران، تالار مولوی: ۱۳۵۲ بازی در نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" نوشته ی "فردریش دورنمات" به کارگردانی
حمید سمندریان" تهران، تالار مولوی؛ ۱۳۵۲ بازی در نمایش تلویزیونی "بنبه دانه" نوشته و کارگردانی "مرضیه برومند". تلویزیون ملی ایران۱۳۵۳
بازی در نمایش تلویزیونی در خمره " نوشته ی "بهروز غریب پور" به کارگردانی "رضا بابک"؛تلویزیون ملی ایران: ۱۳۵۳
بازی در نمایش تلویزیونی "کلاه و شال و اره" نوشته و کارگردانی را بایکو تلویزیون ملی ایران ۱۳۵۳
بازی در نمایش تلویزیونی "با" نوشته ی لوئیجی پیراندلو" به کارگردانی "دارو در تلویزیون ملی ایران ۱۳۵۳ بازی در نمایش تلویزیونی "گاو مال کیه به کارگردانی داریوش فرهنگ " تلویزیون ملی ایران ۱۳۵۲
. بازی در نمایش "آنتیگون" نوشته "ژان آنوی" به کارگردانی "داود رشیدی تهران، تئاتر شهر تالار اصلی: ۱۳۵۳ بازی در نمایش "آدم. آدم است" نوشتهی "برتولت برشت" به کارگردانی داریوش فرهنگ و تهران، تالار مولوی ۱۳۵۴ - ۱۳۵۳
مدیر صحنه و سرپرست تدارکات در نمایش داستانی نه تازه" نوشته ی "مهدی هاشمی و داریوش فرهنگ به کارگردانی داریوش فرهنگ"؛ تهران، تالار مولوی، ۱۳۵۴
- کارگردانی نمایش های "جنگ و دیو" و "شنل قرمزی"، کانادا، مونترال جشنواره فرهنگ ملل، ۱۳۵۵
- کارگردانی نمایش های قصه ی طوقی و یزی که گم شد کانادا، مونترال جشنواره فرهنگ ملل ۱۳۵۶ سازی در نمایش دایره گچی قفقازی" نوشته ی "برتولت برشت" به کارگردانی داریوش فرهنگ و تهران، تئاترشهر، تالار اصلی ۱۳۵۸
بازی در نمایش "اتاق تمشیت" نوشته و کارگردانی "رضا قاسمی" تهران. تئاتر شهر تالار اصلی ۱۳۵۹
بازی در نمایش "کوراوغلو چلی بل " نوشته و کارگردانی بهروز غریب پور" تهران تئاتر شهر تالار اصلی ۱۳۵۹
بازی در نمایش "کحل کفترباز " نوشته "بهروز غریب پور به کارگردانی "حمید عبدالسلکی"
تهران، مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۹
- بازی در نمایش زنگ آخر" نوشته و کارگردانی مهدی هاشمی تهران، تشاتر شهره تالار چهارسو: ۱۳۶۰
- بازی در نمایش یریم کمک بابا بزرگ" نوشته و کارگردانی مهدی هاشمی تهران، تئاتر شهره تالار چهارسو ۱۳۶۰ کارگردانی و بازی در مجموعه ی تلویزیونی عروسکی "اعتراض حیوانات" نوشنهی گروهی شبکه ی اسماء ۱۳۶۱ نگارش و کارگردانی نمایش تسهی موش کوچولو" تهران مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ضبط تلویزیونی، شیدی ۲ یا ۱۳۶۲
بازی در نمایش هر چیز به جای خویش نیکوست" نوشته و کارگردانی بهروز تربیه نور تهران، مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ۱۳۶۲ بازی در نمایش "بابابزرگ و ترب" نوشته و کارگردانی "بهروز غریب پسورو تهران
مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ ضبط تلویزیونی: ۱۳۶۳ کارگردانی و بازی در مجموعه تلویزیونی " آفتاب و مهتاب شبکه ۱ سیماء ۱۳۶۴ بازی در نمایش کارگاه ۲" نوشته و کارگردانی بهروز غریب پور تهران، مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ۱۳۶۴ بازی در مجموعه ی تلویزیونی "گلاب بپاش" نوشته ی "بیژن بیرنگ" به کارگردانی سعید نیکپور"و شبکهی ۱ سیماء ۱۳۶۴ بازی در فیلم سینمایی شاید وقتی دیگر " به نویسندگی و کارگردانی "بهرام بیضایی" ۱۳۶۴ بازی در مجموعه ی تلویزیونی "همسایه ها" آقا جلال و آقا کمال( به کارگردانی مسعود رسام"
نیکی ۲ نیما؛ ۱۳۶۴ بازی در فیلم آموزشی برای جشنوارهی فیلم رشد نوشته و کارگردانی خسرو سینای ی ۱۳۶۵ بازی در نمایش و فیلم سینمایی خورشید، زیتون، دریا" نوشته و کارگردانی رضا فیاضی"
تهران، مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ۱۳۶۵ بازی در مجموعه ی تلویزیونی شاگرد اولها" نوشته ى "کامیرا خوان به کارگردانی
غلامحسین لطفی": شبکه ۲ سیما، ۱۳۶۵ بازی در مجموعه تلویزیونی عروسکی "آفاقی و دوستان" نوشتهی بیژن بیرنگ"
به کارگردانی بیژن بیرنگ و مسعود رسام " شبکه ۲ سیما: ۶ ۱۳۶ بازی در فیلم سینمایی "شنگول و منگول" به کارگردانی "اکبر صادقی" و ۱۳۶۶ بازی در مجموعه ی تلویزیونی بازار به کارگردانی "مجید قناد" شبکه ی ۲ سیما: ۱۳۶۷
بازی در مجموعه ی تلویزیونی هزار برگ و هزار رنگ" به کارگردانی "حسین فردرو شبکه 1 سیم"بازی در مجموعه تلویزیونی آرایشگاه زیبا" به کارگردانی مرضیه برومند شیکهی ا یماء
بازی در نمایش جی کور" نوشته و کارگردانی "بهروز غریب پور": تهران مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ۱۳۶۷ ری در مجموعه تلویزیونی "طلاق" به کارگردانی سیاوش دولت سرایی "انیکهی ۲ نیما
"آقای بهتر نوشته و کارگردانی امیر سماواتی شبکه ۲ سیما باری در مجموعه ی تلویزیونی ITFA کارگردانی مجموعه تلویزیونی "حسن أنا و أنا عمو" نوشتهی "جمشید سباهی" شبکه ی ۱ سیما ۱۳۶۹ نگارش و کارگردان نمایش مدرسه خرگوشها تهران، مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ۱۳۶۹ بازی در نمایش "ت جوجه کلاغ ویک روباه" نوشته و کارگردانی بهروز غریب پور" تایوان جشنواره ی آسیا و اقیانوسیه: ۱۳۶۹ بازی در مجموعه ی تلویزیونی محکمه عدالت" به کارگردانی رضایی"و شبکه ی ا یماء Irv.
بازی در نمایش "مرد فرزانه. ببر دیوانه" نوشته و کارگردانی "قطب الدین صادقی فرانسه شارل ویل میزیه ۱۳۷۱
نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش نه زشت، نه زیبا تهران مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۷۲
بازی در فیلم سینمایی "مجنون" به نویسندگی و کارگردانی رسول ملاقلی پور و ۱۳۷۳
نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش نقلی ومادر بزرگ تهران مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ۱۳۷۲
بازی در مجموعه تلویزیونی "شاخه طوبی" به کارگردانی "مهدی علی احمدی"شبکه سیما، ۱۳۷۳
بازی در فیلم سینمایی حرفه ای به نویسندگی و کارگردانی مهدی فلاح پور ۱۳۷۳
بازی در نمایش هفت خان رستم" نوشته و کارگردانی "قطب الدین صادقی"؛ تهران، تالار میراث فرهنگی: ۱۳۷۴
کارگردانی مجموعه ی تلویزیونی بهار اومد" نوشته ی مجید راستی و بیژن بیرنگ"شبکه ۲ سیما ۱۳۷۴
بازی در فیلم سینمایی عشق شیشه ای" به نویسندگی و کارگردانی "رضا حیدرنژاد"و ۱۳۷۵
دستیار کارگردان در مجموعه ی تلویزیونی "آقای حکایتی به کارگردانی"بهرام شاه محمدلو"
شبکه یک سیما ۱۳۷۵ بازی در مجموعه ی تلویزیونی در دربار شاهان به کارگردانی"بهرام شاه محمدلو"
شبکه ۱ سیما ۱۳۷۵ کارگردانی نمایش "گنجشک ک اشی می وتنتهی "داوود کیانیان" تهران مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ۱۳۷۶
بازی در نمایش "مرد فرزانه و پیر دیوانه نوشته و کارگردانی "قطلبالدین اسادقی تهران تالار میراث فرهنگی و فرهنگ سرای بهمن، ۱۳۷۶ بازی در نمایش مبارک، نگهبان کوچک" نوشته و کارگردانی "قطب الدین صادقی تا فرهنگسرای نیاوران: 1377
بازی در مجموعه تلویزیونی"پراید تهران ۱۱ " به کارگردانی "مرضیه برومند شبکه ۵ سیما ۷ ۱۳۷
بازی در مجموعه تلویزیونی هتل به کارگردانی مرضیه برومند شبکه ۵ سیما: ۷ ۱۳۷( کارگردانی و بازی در نمایش کودک غریب نوشته "داوود کانیان"؛ تهران مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۷
بازی در مجموعه تلویزیونی زندگی" به کارگردانی مسعود شاه محمدی" شبکه ۵ سیماء بازی در مجموعه تلویزیونی "آقای تهرانی" نوشته و کارگردانی مسعود کرامتی شبکه ی ۳ سیما، ۱۳۷۹
بازی در نمایش "زنان برای مردان شتیلا نوشته و کارگردانی "قطب الدین صادقی" تهران تالار وحدت ۱۳۷۹
بازی در فیلم سینمایی "سگ کشی" به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضای ی"و ۱۳۸۰
بازی در نمایش هفت قبیله گمشده" نوشته و کارگردانی قطب الدین سادقی"؛ تهران تئاتر شهر، تالار چهارسو ۱۳۸۰
- کارگردانی نمایش "گنجشکک اشی مشی کرواسی، جشنواره اسلوونی ۱۳۸۰
سخنرانی در جشنواره ی دهم کودکان و نوجوانان بورسا ترکیه ۱۳۸۱
سخنرانی در جشنواره تئاتر کودکان و نوجوانان دانمارک، گلدینگ ۱۳۸۲ کارگردانی نمایش بزرگ ترین معمای جهان با گروه تئاتر امل وین اتریش و اجرای آن در پنج استان ایران و کشورهای هند، تایلند، ژاپن، مکزیک، آمریکا و ۱۳۸۴
- کارگردانی نمایش "خوب و عزیزی ایران زیبا نوشته "حسن دولت آبادی
اجرای دوره ای نمایش های برگزیدهی کودکان و نوجوانان در تالارهای نمایش تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ۱۳۸۶ به کارگردانی مجموعه ی تلویژ یولی فانه های ایرانی" نوشی محمد رحمانیان "۱۳۸۷
کارگردانی نمایش "صدای یک دست نوشته "قطب الدین صادقی دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران، تئاتر شهر، تالار قشقایی: ۱۳۸۷
. تدریس بازیگری عروسکی در دانشکده های سینما، تئاتر و آموزش عالی سوره ۱۳۸۱ - ۱۳۷۴
تدریس بازیگری در دانشکده سینما تئاتر: ۱۳۷۷- ۱ ۳۷۵
تدریس بازیگری در اداره ارشاد استان تهران: ۱۳۷۶ مدیر مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۸۴ - ۱۳۸۱
بازی در نمایش هملت شازده کوچولو دانمارک کارگردان رضا بابک تالار ایرانشهر سال 1388
بازی در نمایش تلسم صبح گل کارگردان قطب الدین صادقی سالن اصلی تئاتر شهر سال 1392© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram