در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
رضا بیطرفان

رضا بیطرفان


نام:

رضا

نام خانوادگی:

بیطرفان

نام هنری:


تحصیلات

  • کارشناسی برق (دانشگاهی - کارشناسی)انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


کارگردان و بازیگر اتاق شماره 13 سال 1354
بازیگر نمایش میراب به کارگدانی کریم اکبری مبارکه سال 1360
بازی در نمایش غریب به کارگردانی مرحوم هادی اسلامی سال 1362
بازی در نمایش دیار غریب به کارگردانی احمد طالبی نژاد سال 1361
بازی در نمایش حنایی و روباه مکار به کارگردانی کریم اکبری مبارکه سال 1362
بازی در نمایش پروَگاه به کارگردانی مجید بهشتی سال 1363
بازی در نمایش حادثه در صبح پالییزی به کارگردانی ابوالقاسم معارفی سال 1365
بازی در نمایش فسقلی و گربه سیاه حقه باز به کارگردانی کریم اکبری مبارکه سال 1365-1366-1374
بازی در نمایش حماسه گوهرشاد به کارگردانی دکتر حسین خانی سال 1369
بازی در نمایش سلیمان به کارگردانی حمید صفایی 1386


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram