در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
عبدالرضا  فریدزاده

عبدالرضا فریدزاده


نام:

عبدالرضا

نام خانوادگی:

فریدزاده

نام هنری:


انجمن‌ها

  • انجمن صنفی سراسری منتقدان ، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)

  • کانون نمایشگران خیابانی خانه تئاتر (افتخاری - عضویت فعال)
© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram