در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
مهوش افشارپناه

مهوش افشارپناه


نام:

مهوش

نام خانوادگی:

افشارپناه

نام هنری:


تحصیلات

  • بازیگری و کارگردانی (دانشگاهی - کارشناسی)


    دانشکده هنرهای دراماتیک تهران


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


تئاتر، بازی:
”عبادتی بر مصیبت حسین بن منصور حلاج“ به کارگردانی ”خجسته کیا“؛ تهران، تکیه نیاوران دانشکده ادبیات - -
1349-1348 تهران، کارگاه نمایش؛
”سفر دور و دراز به وطن“ به کارگردانی ”مرتضی عقیلی“؛ تهران، تالاردانشکده هنرهای دراماتیک؛ 1349
”بکت 5 به کارگردانی ”آربی آوانسیان“؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1349-1350
- ”ققنوس و بوتیمار“ به کارگردانی ”ماشالله مجدآبادی“؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 48-49
”ناگهان هذا حبیب الله... “ به کارگردانی ”ماشالله مجدآبادی“؛ تهران،کارگاه نمایش؛ 1350
- ”باغ وحش شیشه ای“ به کارگردانی ”هما روستا“؛ تهران،دانشکده هنرهای دراماتیک ؛50-51
-”یک قطعه برای گفتن“ به کارگردانی ”آربی آوانسیان“ ؛ تهران،کارگاه نمایش؛ 1350-1351
”بکت، هملت، شاه لیر“ به کارگردانی ”مصطفی دالی“؛)جشن هنر شیراز(کارگاه نمایش؛ 1350
”راهبه ها“ به کارگردانی ”مصطفی دالی“؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1350
”صندلی را کنار پنجره بگذاریم... “ به کارگردانی ”عباس نعلبندیان“؛ تهران، کارگاه نمایش؛1350-1351
- ”مروارید“ به کارگردانی ”مریم خلوتی“؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1352-1353
- ”باغ آلبالو“ به کارگردانی ”آربی آوانسیان“؛ تهران،تئاتر شهر، تالاراصلی؛ 1351-1352
”ناگهان هذا حبیب الله... “ به کارگردانی ”آربی آوانسیان“ ؛ تهران،تئاتر شهر، تالار اصلی؛ فستیوال نانسی فرانسه؛
1351-1352
- ”شب جنایتکاران“ به کارگردانی ”هوشنگ آزادی ور“؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1351-1352
”وزیرخان لنکران“ به کارگردانی ”خسرو شایسته“؛ تهران، دانشکده هنرهای دراماتیک؛ 1352
”امشب شب مهتابه“ به کارگردانی ”آشور بانی پال بابلا“؛) جشن هنر شیراز(کارگاه نمایش؛ 1354
”چرخ فلک“ به کارگردانی ”آشور بانی پال بابلا“؛ تهران،تئاتر شهر،تالار اصلی؛ 1353
”فشار دندان“ به کارگردانی ”آشور بانی پال بابلا“ ؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1354
”بازی قتل عام“ به کارگردانی”آشور بانی پال بابلا“؛ تهران،تئاتر شهر،تالار اصلی؛ 1356-1357
”مسافر بی توشه“ به کارگردانی ”منیژه محامدی“؛ تهران،تئاتر شهر،تالارچهارسو ؛1378-1379
”سو و شون“ به کارگردانی ”منیژه محامدی“؛ تهران،تئاتر شهر،تالار اصلی؛ 1379-1380
”دشمنان جامعه سالم“ به کارگردانی ”منیژه محامدی“؛ تهران،تئاتر شهر،تالار چهارسو ؛ 1380
”دایره بسته“ نوشته ”پیتر استون“ به کارگردانی ”منیژه محامدی“؛ تهران،تئاتر شهر، تالار قشقایی ؛ 1381
- ”فالگوش“ به کارگردانی ”منیژه محامدی“ ؛ تهران ، تالار سنگلج ؛ 1382-1383
”چشم اندازی از پل“ به کارگردانی ”منیژه محامدی“؛ تهران، تئاترشهر ،تالاراصلی ؛1383-1384
"کوری" به کارگردانی" منیژه محامدی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛1385
"تبرئه شده" به کارگردانی"منیژه محامدی"؛ تهران، تئاترشهر؛ تالار چهارسو1387
"آمادئوس" به کارگردانی"منیژه محامدی"؛ تهران، تئاترشهر؛تالار اصلی،1387
"دوازده" به کارگردانی"منیژه محامدی"؛ تهران، تئاترشهر؛تالار سایه،1388
"می خواهم میوسوو را ملاقات کنم" به کارگردانی"محمود عزیزی"؛ تهران، تئاترشهر؛تالار اصلی، 1390
"مقبره سنگی" به کارگردانی"منیژه محامدی"؛ تهران، تئاترشهر؛ تالار قشقایی ، 1390
"دو آدم خجالتی" به کارگردانی"ارشام مودبیان"؛ تهران، تالار انتظامی خانه هنرمندان ، 1391
" پس از سقوط " به کارگردانی"منیژه محامدی"؛ تهران، تئاترشهر؛ تماشاخانه ایرانشهر ، 1392
" تیغ و استخوان" به کارگردانی"منیژه محامدی"؛ تهران، تئاترشهر؛ تالار چهارسو ، 1392
" حادثه در ویشی" به کارگردانی"منیژه محامدی"؛ تهران،تماشاخانه ایرانشهر، 1395
" تبرئه " به کارگردانی"منیژه محامدی"؛ تهران، تماشاخانه ایرانشهر، 1397
"سقوط در کوه مورگان" به کارگردانی"منیژه محامدی"؛ تهران،تئاترشهر؛ تالار قشقایی، 1398
دستیار کارگردان ، بازی:
”یخبندان“به کارگردانی ”آشور بانی پال بابلا“؛ تهران، کارگاه نمایش؛1355
دستیار کارگردان:
- ”قاتل زیاد حرف می زند“ به کارگردانی ”آشور بانی پال بابلا“؛ تهران،کارگاه نمایش؛1355-1356
تله تئاتر،بازی:
”خانه عروسک“ به کارگردانی ”منیژه محامدی“؛ شبکه دوم؛ 1377
"تبرئه شده" به کارگردانی " حمید لبخنده " شبکه چهار ، 1387
"پاییز یکی از همین روزها" به کارگردانی " حمید لبخنده " شبکه چهار ، 1390
"شب رغایب" به کارگردانی " حمید لبخنده " شبکه چهار ، 1390
فیلم کوتاه،بازی:
- "کلبه ای آنسوی تاریکی" به کارگردانی "حسین فروتن"؛ 1345-46
فیلم سینمایی ، بازی:
"نادر می تواند" به کارگردانی "کورش افشارپناه"؛ )؟( 1362
"خانه در انتظار" به کارگردانی "منوچهر عسگری نسب"؛ )؟(1366
"لنگرگاه" به کارگردانی "کیومرث پوراحمد"؛ )؟(1367
"زیر بامهای شهر" به کارگردانی "اصغر هاشمی"؛ 1368
"پاییز بلند" به کارگردانی "منوچهر عسگری نسب"؛ 1371
"زینت" به کارگردانی "ابراهیم مختاری"؛ 1372
"به خاطر هانیه" به کارگردانی "کیومرث پوراحمد"؛ 1373
"ابراهیم" به کارگردانی "حمیدرضا محسنی نسب"؛ 1375
"ذبیح" به کارگردانی "عباس مرادیان"؛ 1379
"امشب شب مهتابه" به کارگردانی "آقای کریمی" ، 1387
مجموعه تلویزیونی ،بازی:
"خانه در انتظار" به کارگردانی "منوچهر عسگری نسب"؛1366
- "گره" به کارگردانی "حسین فردرو"؛ 1366-67
- - "این خانه دور است" به کارگردانی "بیژن بیرنگ مسعود رسام"؛ 1370-71
- "نادر پسر شمشیر" به کارگردانی ")؟( مؤدبیان حسین فردرو"؛1371
"یک سؤال و چند جواب" به کارگردانی "حسین فردرو"؛ 1372
- "پاییز بلند" به کارگردانی "منوچهر عسگری نسب"؛ 1371-72
"شب و مه" به کارگردانی "احمد بخشی"؛ 1375
"تصویر یک رویا" به کارگردانی "احمد امینی"؛ 1376
"روزهای زندگی" به کارگردانی "سیروس مقدم"؛1378
"تصمیم نهایی" به کارگردانی "محسن شاه محمدی"؛ 1380
"کلانتر" به کارگردانی "محسن شاه محمدی"؛ 1380
"ساعت بدون عقربه" به کارگردانی "حمید لبخنده"؛ 1385
"تکاپو"؛ 1386
"آبی گاهی آسمان" به کارگردانی "پرند زاهدی"؛ 1386
"شاید زود شاید هرگز" به کارگردانی " رضا بهشتی" ، 1387
"کارآگاهان" به کارگردانی "حمید لبخنده" 13871
- "قفسی برای پرواز" به کارگردانی " آقای مهدوی " 1388-89
"چه به تردید می گذرد" به کارگردانی "فربد شکرایی" 1390
"نفربر" به کارگردانی "فلاح پور" ؛1393
توضیحات:
جوایز:
کاندیدای بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم "خانه در انتظار"؛ 1366
کاندیدای بهترین بازیگر نقش دوم زن برای فیلم "زیر بامهای شهر"؛ 1368
کاندیدای بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم "بخاطر هانیه"؛ 1373
فعالیت ها:
مدیریت بخش نمایش موسسه فرهنگی هنری چند منظوره " بوم زنگ رنگ" از سال 1393
آموزش بازیگری در موسسه فرهنگی هنری چند منظوره " بوم زنگ رنگ" از سال 1394
- راه اندازی کارگاه بازیگری در پرورشگاه دختران تهرانپارس؛ 1352-53
آموزش بازیگری در آموزشگاه مبلغان؛ 1367
دو دوره داوری در جشن خانه سینما؛
شرکت در فستیوال نانسی )فرانسه(، نمایش "ناگهان هذا حبیب... "؛ 1352
دعوت به فستیوال فیلم مالزی فیلم "بخاطر هانیه"؛ 1376© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram