در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
حسن متین وفا

حسن متین وفا


نام:

حسن

نام خانوادگی:

متین وفا

نام هنری:


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


بازی در نمایشنامه های شیتیله .اسم شب.روشنایی تیره.ان درناب. تله موش.پیر سگ خرقت و....


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram