در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
رامتین شهبازی قارلقی

رامتین شهبازی قارلقی


نام:

رامتین

نام خانوادگی:

شهبازی قارلقی

نام هنری:


تحصیلات

  • دکتری تخصصی فلسفه هنر (دانشگاهی - دکترا)


    دانشجوی دکتری

  • کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی (دانشگاهی - کارشناسی ارشد)


  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی (دانشگاهی - کارشناسی)انجمن‌ها

  • انجمن صنفی سراسری منتقدان ، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


نویسنده و منتقد تئاتر/ نشریات تخصصی و عمومی/ 1377 تا کنون
مدرس دانشگاه در رشته سینما و تئاتر/1391- تا کنون
عضو هیات علمی دانشگاه سوره در گروه سینما/ 1396
تالیف کتاب جستاری در جامعه شناسی فیلم/1392
تالیف کتاب نشانه شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران(1330-1300)/1394


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram