در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
معصوم قدیری افشار

معصوم قدیری افشار


نام:

معصوم

نام خانوادگی:

قدیری افشار

نام هنری:

منوچهر


تحصیلات

  • کارشناسی نمایش (دانشگاهی - کارشناسی)انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (وابسته - عضویت فعال)
© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram