در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
محمود هندیانی

محمود هندیانی


نام:

محمود

نام خانوادگی:

هندیانی

نام هنری:


تحصیلات

  • گواهینامه درجه 2 هنری در رشته بازیگری (دانشگاهی - کارشناسی ارشد)


  • هنرپیشگی و کارگردانی (دانشگاهی - کارشناسی)


    دوره کارشناسی در دانشکده هنرهای درماتیک


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


1 بازی در نمایش استثناء و قاعده/ کارگردان حسین قشقایی/ 1352 /دانشکده هنرهای دراماتیک
2 بازی در نمایش ابراهیم توپچی و آقا بیک/ کارگردان رکن الدین خسروی/ 1354 /تالار سنگلج
3 بازی در نمایش ساکت/ کارگردان جعفر والی/ 1355 /تالار سنگلج
4 بازی در نمایش در منطقۀ جنگی/ کارگردان محمد علی شکیبافر/ 1355 /دانشکده هنرهای دراماتیک
5 بازی در نمایش مهر گیاه/ کارگردان عبدالحسین فهیم/ 1355 /دانشکده هنرهای دراماتیک
6 بازی در نمایش تیاله/ کارگردان محمدرضا کلاهدوزان/ 1355 /دانشکده هنرهای دراماتیک
7 بازی در نمایش جویندگان/ کارگردان داود دانشور/ 1356 /دانشکده هنرهای دراماتیک
8 بازی در نمایش محاکمه ژاندارک/ کارگردان رکن الدین خسروی/ 1356 /دانشکده هنرهای دراماتیک
9 بازی در نمایش از نیمه راه/ کارگردان حسن مهمانی/ 1357 /دانشکده هنرهای دراماتیک
10 بازی در نمایش سی زیف و مرگ/ کارگردان محمدرضا کلاهدوزان/ 1357 /دانشکده هنرهای دراماتیک
11 بازی در نمایش ماه در کایلنامو می درخشد/ کارگردان حسین بیک زاده/ 1357 /دانشکده هنرهای دراماتیک
12 بازی در نمایش سی زوئه بالنسی مرده است/ کارگردان رکن الدین خسروی/ 1357 /اداره تئاتر سالن نمایش
13 بازی در نمایش پیک نیک در میدان جنگ/ کارگردان محمود هندیانی/ 1357 /دانشکده هنرهای دراماتیک
14 بازی در نمایش نهضت حروفیه/ کارگردان داوود دانشور/ 1358 /مجموعه تئاتر شهر سالن چهارسو
15 بازی در نمایش گوشه گیران آلتونا/ کارگردان رکن الدین خسروی/ 1359 /تالار سنگلج
16 بازی در نمایش امّا امام ما گفت:..../ کارگردان محمود هندیانی/ 1360 /تبریزوتهران و آبادان
17 بازی در نمایش واتسلاو/ کارگردان داود دانشور، سعید کشن فلاح/ 1368 /تئاتر شهر سالن اصلی
18 بازی در نمایش روشنائی تیره/ کارگردان داود دانشور،سعید کشن فلاح/ 1369 /مجموعه تئاتر شهر سالن چهارسو
19 بازی در نمایش دیوانگان و متخصصین/ کارگردان داود دانشور/ 1370 /مجموعه تئاتر شهر سالن چهارسو
20 بازی در نمایش خردجّال/ کارگردان داود دانشور/ 1370 /تالار هنر
21 بازی در نمایش خیرخواهی برای سرخپوست/ کارگردان داود دانشور/ 1372 / مجموعه تئاتر شهر سالن شماره 2
22 بازی در نمایش کیمیاگر/ کارگردان داود دانشور/ 1374 /مجموعه تئاتر شهر سالن چهارسو
23 منشی صحنه در نمایش سلطان/ کارگردان داود دانشور/ 1377 /مجموعه تئاتر شهر سالن چهارسو
24 بازی در نمایش عیّار/ کارگردان داود دانشور/ 1378 /مجموعه تئاتر شهر سالن سایه
25 بازی در نمایش آن درّ ناب/ کارگردان داود دانشور/ 1378 /مجموعه تئاتر شهر سالن سایه
26 مشاور و مسئول روابط عمومی در نمایش کارمانیست شناسایی راز گل سرخ/ کارگردان علی امیدوار/ 1379 /اداره نئاتر سالن نمایش
27 بازی در نمایش تشبایی/ کارگردان حمید صفایی/ 1381 /تالار سنگلج
28 بازی در نمایش قصّۀ شهر فرنگ شهر ما/ کارگردان نصرا.. قادری/ 1383 /مجموعه تئاتر شهر تالار قشقایی
29 مدیر صحنه در نمایش آنوا/ کارگردان داود دانشور/ 1381 /مجموعه تئاتر شهر تالار قشقایی
30 دستیار کارگردان در نمایش آیین فاطیما/ کارگردان نصرا.. قادری/ 1384 /کشور هندوستان
31 بازی در نمایش کمدی امشب باید بمیرم/ کارگردان نصرا.. قادری/ 1384 /مجموعه تئاتر شهر سالن چهارسو
32 بازی در نمایش کمدی امشب باید بمیرم/ کارگردان نصرا.. قادری 1385 /مجموعه تئاتر شهر سالن چهارسو
33 مدیر صحنه در نمایش همسایه ها/ کارگردان داود دانشور/ 1385 /مجموعه تئاتر شهر سالن چهارسو
34 بازی در نمایش کریستال تاور/ کارگردان داود دانشور/ 1387 /مجموعه تئاتر شهر سالن سایه
35 بازی در نمایش پای پیاده/ کارگردان داود دانشور/ 1387 /مجموعه تئاتر شهر سالن سایه
36 بازی در نمایش (( صد راه صدرا))/ کارگردان عظیم موسوی/ 1388 /مجموعه تالار مولوی
37 مدیر اجرایی در نمایش چکامه رستاخیز/ کارگردان داود دانشور/ 1392 /مجموعه تئاتر شهر سالن چهارسو
38 بازی در نمایش زیتون/ کارگردان رکن الدین خسروی/ 1356 /شبکه 1
39 بازی در نمایش نهضت حروفیه/ کارگردان داور دانشور/ 1358 /شبکه 1
40 بازی در نمایش شرنگ (افسانه های ژاپونی)/ کارگردان داور دانشور/ 1375 شبکه 4
41 بازی در نمایش یوم الرمضان/ کارگردان فرزین مهدی پور/ 1375 /شبکه 1
42 بازی در نمایش ماه طلوع می کند/ کارگردان داور دانشور/ 1377 شبکه 2
43 بازی در نمایش مرد عوضی/ کارگردان محمدرضا هنرمند/ 1377 /سینماها
44 بازی در نمایش دفتری از آسمان/ کارگردان پرویز شیخ تادی/ 1378 /شبکه تلویزیونی
45 بازی در نمایش معما/ کارگردان علی بیابانی/ 1380 /شبکه تلویزیونی
46 بازی در نمایش شور حرم(زندگی محّمد فضولی)/ کارگردان حمید صفایی/ 1382 /شبکه برون مرزی
47 بازی در نمایش مسافر کوچولو/ کارگردان سید مهدی برقعی/ 1382 /سینایی
48 بازی در نمایش آنوا/ کارگردان داور دانشور/ 1384 /شبکه 4
49 بازی در نمایش خیر خواهی برای سرخپوست/ کارگردان داور دانشور/ 1384 /شبکه 4
50 بازی در نمایش مدار صفر درجه/ کارگردان حسن فتحی/ 1384 /شبکه تلویزیونی
51 بازی در نمایش روزگار قریب/ کارگردان کیانوش عیّاری/ 1384 /شبکه تلویزیونی
52 بازی در نمایش آقای تایی/ کارگردان محمدرضا اجاقی/ 1387 /خانه هنرمندان© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram