در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
شهلا هشیارسر

شهلا هشیارسر


نام:

شهلا

نام خانوادگی:

هشیارسر

نام هنری:


تحصیلات

  • کارشناسی نمایش عروسکی (دانشگاهی - کارشناسی)انجمن‌ها

  • انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر (وابسته - عضویت فعال)
© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram