در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
خسرو شهراز

خسرو شهراز


نام:

خسرو

نام خانوادگی:

شهراز

نام هنری:


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


از سال 1345 تاکنون در عرصه تئاتر و تلویزیون و سینما فعالیت داشته و دارم / بازی در نمایش لیرشاه بکارگردانی آرش دادگر و .....
© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram