در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
سوسن مقصودلو

سوسن مقصودلو


نام:

سوسن

نام خانوادگی:

مقصودلو

نام هنری:


تحصیلات

  • هنر های تئاتری (دانشگاهی - کارشناسی)انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%88


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram