در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
غلام حسین بهرامی

غلام حسین بهرامی


نام:

غلام حسین

نام خانوادگی:

بهرامی

نام هنری:


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


بازی درنمایشهای روسپی بزرگوار ، ان زمان فراخواهدرسید، سربازها/ کارگردان هرمزهدایت. / بازی درنمایشهای اتاق شماره 6/کارگردان ناصر حسینی مهر/بازی د رنمایش هملت ماشین/ کارگردان ناصرحسینی مهر/


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتر



به ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram