در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
مرضیه محبوب

مرضیه محبوب


نام:

مرضیه

نام خانوادگی:

محبوب

نام هنری:


تحصیلات

  • نمایش عروسکی (دانشگاهی - کارشناسی)انجمن‌ها

  • انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)
© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram