در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
داود فتحعلی بیگی

داود فتحعلی بیگی


نام:

داود

نام خانوادگی:

فتحعلی بیگی

نام هنری:


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


داود فتحعلی‌بیگی تاریخ و محل تولد: 1329 - سلطانیه زنجان تخصص: کارگردان، نویسنده، بازیگر، پژوهشگر، مدرس تحصیلات: کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1356دریافت مدرک درجه یک هنری(معادل دکتری) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛1380 اجراها: نمایش کتاب ها : کتاب "دفتر تعزیه(1)" به همکاری (هاشم فیاض) انتشارات نمایش؛1368 کتاب "دفتر تعزیه(2)" انتشارات نمایش،1370 کتاب "دفتر تعزیه3" با همکاری (محمدحسین ناصربخت) انتشارات نمایش؛١٣٧٨ کتاب "مشکین نامه" (طومار نقالی) با همکاری (مرشد ترابی) انتشارات نمایش؛١٣٧٩، چاپ دوم؛1386 کتاب "دفتر تعزیه(4)" باهمکاری (محمد حسن رجایی زفره ای) انتشارات نمایش، چاپ شده؛1380 کتاب "دفتر تقلید (1)"(حسن شمشاد) انتشارات نمایش؛1380 کتاب "دفتر تعزیه"(7)حضرت زینب (س) انتشارات نمایش؛1381 کتاب "رام کردن زن سرکش" انتشارات نمایش؛1381 کتاب "زلیخانامه" انتشارات سوره مهر؛1382 کتاب "تعبیه" (مجالس شبیه خوانی) انتشارات نمایش؛1386 کتاب "قصه باغ زالزالک، پهلوان کچل و اژدها" نشرقطره؛1386 کتاب "شاه غریب" (پژوهشی در تعزیه‌های رضوی ) با همکاری (خانم لاله تقییان) انتشارات نمایش؛1388 کتاب "دفتر تعزیه10" انتشارات نمایش، چاپ شده؛1388 کتاب "دفتر تقلید(2)" انتشارات نمایش؛1388 کتاب "تقلیدنامه (1)سه مجلس سیاه بازی قدیمی" انتشارات قطره؛1388 کتاب "تعزیه های رضوی" با همکاری (مهدی دریایی) انتشارات نمایش؛1388 کتاب نمایشنامه عروسکی"قصه بخت"(یک مجلس عروسکی خم بازی)انتشارات نمایش ؛1388 کتاب "میرزا عبد الطمع و جنگ جهانی " انتشارات امیر کبیر؛1391 کتاب "این غرفه از بهشت " انتشارات امیر کبیر ؛1391 کتاب " سیاه بازی نمایش ممنوع " انتشارات قطره، چاپ شده؛1391 کتاب "دفتر تقلید (3) با همکاری مهدی صفاری نژاد " انتشارات نمایش؛1396 کتاب "بازی نامه رام کردن زن سرکش" انتشارات پارسه؛1396(زیرچاپ) کتاب "بازی نامه تخت و خنجر" انتشارات پارسه؛1396(زیرچاپ) کتاب "بازی نامه اسانم آرزوست" انتشارات پارسه؛1396(زیرچاپ) کتاب "مجلس تقلید مبارک و خاتون پرده نشین " انتشارات پارسه؛1396(زیرچاپ) " مقاله ها : در آمدی بر شیوه طنز آوری در نمایش های تخت حوضی" کتاب تئاتر دفتر اول، انتشارات جهاد دانشگاهی؛1365 "شرح کوتاه بر نقش موسیقی" در نمایش تخت حوضی فصلنامه تئاتر شماره3و2؛ 1367 "مجلس تعزیه ناصرالدین شاه" فصلنامه تئاتر شماره 4و5، ؛1368 تنظیم گفتگو با "کاضم شیرین سخن" آخرین بازمانده نسل شل پوش در نمایش تخت حوضی ،فصلنامه تآتر شماره 10و 9؛1369 "تعزیه دختر هندو" فصلنامه تئاتر شماره 11و12؛1370 گوشه در تعزیه" فصلنامه تآتر، شماره(11 و 12)؛١٣٧٠ "تعزیه مجلس شهادت مسلم" فصلنامه تئاتر شماره15؛1371 برخی اصطلاحات تخت حوضی" مجموعه مقالات تعزیه و تئاتر در ایران به کوشش لاله تقییان نشر مرکز؛1374 مبانی مضحکه در سیاه بازی و تخت حوضی" فصلنامه تئاتر شماره18و 19؛1378 "مجلس تعزیه یوسف و زلیخا"، فصلنامه تئاتر، شماره جدید(8 و 9)؛١٣٧٩ یوسف و زلیخا در قلمرو تخت حوضی" فصلنامه تئاتر شماره مسلسل24 و25؛1379 "تعزیه در ایران"،کتاب ماه هنر، آذر و دی شماره 39و40؛1380 "شرق وغرب هریک مطابق جهانبینی خود تآتر را به وجد می آورند" ماهنامه صحنه،شماره33؛1382 "معرفی مجلس تعزیه عالم ذر" ماهنامه صحنه،شماره40؛خرداد؛1384 "معرفی مجلس تعزیه روح الارواح" ماهنامه صحنه،شماره48؛ بهمن؛1384 "نقش اسطوره در شکل گیری نمایش سنتی – ملی" کتاب مجموعه مقالات سمینار پژوهشی تئاتر ملی؛1385 "طومار نقل تولد زال" شرحی براجرای مجلس نقل تولد زال کلام مرشد ترابی ماهنامه صحنه،شماره61 خرداد و تیر؛1386 "تطبیق موضوعی روضه الشهدا و برخی مجالس تعزیه" در کتاب مجموعه مقالات نمایش گردهمایی مکتب اصفهان چاپ شده، ناشر فرهنگستان هنر؛1386 "تقلید زنانه یک سنت نمایشی" فصلنامه تئاتر ویژه نمایش‌های ایرانی، شماره42و43؛1387 "تطابق زبان و حرکت در نمایش سنتی" مجموعه مقالات نخستین سمینار بین الملی نمایش‌های آیینی سنتی انتشارات نمایش؛1388 مجموعه مقالات "در قلمرو تقلید و نقش پوشی" مجله نمایش، از شماره115 تا 120با همکاری (مهدی صفاری نژاد)؛1388 معرفی مجلس شبیه امیرکبیر ، کتاب پژوهش نامه 2 ، انتشارات نمایش ،1394 حاشیه ای بر مجلس تعزیه ( غشٌام خبیری ) ، کتاب پژوهش نامه 3 ، انتشارات نمایش ،1396 نویسنده نمایشنامه : "افاده‌ها طبق طبق" (لقمان نظیری) تهران، تماشاخانه سنگلج؛1380 "عمو هاشم" (مریم معترف) تهران، اداره تئاتر، خانه نمایش؛1386 "سایه تو سایه" (علی اصغر راسخ)تهران ،تماشاخانه سنگلج؛1386 "قولنج" (حسین بابایی) تهران، تماشاخانه سنگلج؛1388 "عفریته ماچین" (علی یدالهی) تهران، تماشاخانه سنگلج؛1389 نویسنده، کارگردان: "برخورد" زنجان؛1357 "در دیار پرده داران"زنجان،1358 "کسی که سر دهد اول (حر)" زنجان؛1359 "الماس چاقو فروش" تهران، تماشاخانه سنگلج؛1366 "سلطان مبدل" تهران،تالار محراب؛1366 "میرزا عبدالطمع و جنگ جهانی" تهران،تالار محراب؛1367 "شمشیر سحر آمیز" تهران، تئاتر نصر؛1367 "چشم تنگ" تهران،تماشاخانه سنگلج؛1368ـ تئاتر پارس؛1370 "میرزا فرفره" تهران، تئاتر پارس؛1369 "عروسی ننه غلامحسین" تهران، تالار محراب؛1370ـ تهران، تئاتر پارس؛1371ـ تهران، تئاتر نصر؛1372 "قصه باغ زالزالک" تهران، تماشاخانه سنگلج؛1373 "راز عروسک" تهران؛تالار چهارسو؛1376 "نمایش ممنوع" تهران،تماشاخانه سنگلج؛1377 "عروسی دختر شاه پریان با حاکم ملایر" تهران،تئاتر پارس؛1377 "تخت و خنجر" تهران، تالارسنگلج؛1380 "پهلوان کچل و اژدها" تهران، تئاتر شهر، تالار قشقایی؛1379ـ تهران، تماشاخانه مهر؛1381 "رام کردن زن سرکش" تهران، تماشاخانه سنگلج؛1381 "یوسف و زلیخا" تهران، تماشاخانه مهر؛1382 "بنگاه شادمانی" تالار کنزنیکتون، لندن انگلستان؛1382 "این غرفه از بهشت" تهران، تئاتر شهر، تالار اصلی؛1383 "غروب مضحک صمصام میرزا" تهران، تماشاخانه سنگلج؛1385 "مبارک و خاتون پرده نشین-زن پارسا-" تهران، فرهنگسرای ملل؛1386ـ تماشاخانه سنگلج؛1387 "خم بازی قصه بخت" تهران، تالار سایه، دوازدهمین جشنواره عروسکی تهران مبارک، فرهنگسراهای تهران؛1387،اجرای عموم تالار هنر ، نوروز 1390 "خیمه شب بازی " تهران؛ خانه نمایش اداره برنامه های تآتر ؛چهاردهمین جشنواره عروسکی تهران مبارک1391 "سیاه بازی عروسکی مشق لعبتک" تهران؛ خانه نمایش اداره برنامه های تآتر ؛چهاردهمین جشنواره عروسکی تهران مبارک1391 "سیاه بازی انسانم آرزوست" ، تهران، تماشاخانه سنگلج؛1394 "سیاه بازی سایه تو سایه "، تهران ،پردیس تئاتر تهران ، سالن استاد علی نصریان ،1396 کارگردان: "جانشین"(غلامحسین ساعدی) زنجان،1358 "انسان میوه نخل"(م الف فجر) زنجان ،1361 مواظب کلاهت باش" (محمدحسین ناصربخت) تهران، تالار محراب؛1376 "دختر طائف (تغزیه)" سراینده (امیرالله وردی) تهران ،فرهنگسرای بهمن؛1378 "صاحب منصب عشق" (عزت‌الله مهرآوران) تهران، جشنواره تئاتر ماه؛١٣٧٩ "قمری" (گلبرگ ابوترابیان) تهران، جشنواره دفاع مقدس، اداره تئاتر، خانه نمایش(اجرای عموم)؛1379 "دار و دلدار" (پرویز زاهدی) تهران، تماشاخانه سنگلج؛1383 "دفاعیه" (شهناز روستایی) در جشنواره تئاتر ماه و فجر؛1387 "مجلس سیاه بازی بیژن و منیژه" (شهناز روستایی) تهران؛ تماشاخانه سنگلج؛1388 "مجلس سیاه بازی امیرارسلان نامدار"(مهدی صفاری نژاد)،چهاردهمین جشنواره تاتر دانشگاهی و پانزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی ،تالار محراب؛1390، از 23اردیبهشت تا9 تیر1391 تماشاخانه ی سنگلج "سیاه بازی شهر آشوب،نویسنده " (شهناز روستایی) تهران؛ تماشاخانه سنگلج؛1390 "نمایش عروسکی هفت خوان" (شهناز روستایی) تهران؛ خانه نمایش اداره برنامه های تآتر ؛چهاردهمین جشنواره عروسکی تهران مبارک1391 "صندوق بازی غول گندم(مهدی صفاری نژاد) تهران؛ خانه نمایش اداره برنامه های تآتر ؛چهاردهمین جشنواره عروسکی تهران مبارک1391 بازی: "خاطره دو دوشنبه" (مجید جعفری) تهران، تئاتر شهر، تالار اصلی؛1364 "باغ شب‌نما" نوسنده اکبر رادی ،کارگردان هادی مرزبان، تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛1378 "یک مضحکه" نویسنده و کارگردان رضا کرم‌رضایی، تهران، تئاتر شهر، تالار قشقایی؛1379 "سلطان و سیاه" نویسنده و کارگردان علی نصیریان، تهران، تماشاخانه سنگلج؛1380 "پهلوان کچل و اژدها" تهران، تئاتر شهر، تالار قشقایی؛1379ـ تهران، تماشاخانه مهر؛1381 "زلیخا نامه" تهران، تماشاخانه مهر؛1382 "مبارک و خاتون پرده نشین-زن پارسا-" تهران، فرهنگسرای ملل؛1386ـ تماشاخانه سنگلج؛1387 "مجلس سیاه بازی بیژن و منیژه" تهران؛ تماشاخانه سنگلج؛1388 "بهرام چوبینه" نویسنده و کارگردان شکرخداگودرزی، تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛1388 "تنهایی" کارگردان افسانه زمانی، تهران، تالار سایه، هفتمین جشنواره تئاتر رضوی؛1388 "شهر هشتم"کارگردان سیاوش طهمورث، تهران، تالار چهارسو، هفتمین جشنواره تئاتر رضوی؛1388 بنگاه تئاترآل ، نویسنده علی نصیریان ،کارگردان هادی مرزبان ، تهران؛ تماشاخانه سنگلج؛1396 سینمایی بازی: "آری این چنین بود برادر" (داود اسماعیلی) اکران نشده؛1367 "سگ‌ کشی" (بهرام بیضایی)؛1379 "زیستن"(رضا سبحانی)؛1381 "کتاب قانون" (مازیار میری)؛1387 "خاطره"،( نادر طریقت)؛1387 "آلزایمر"(احمدرضا معتمدی)؛1389 "سیب و سلما"(حبیب اله بهمن)؛1389 "شش و بش"(بهمن گودرزی) ؛1389 "اینجا شهر دیگری است"(احمد گرشاسبی)1390 تلویزیون بازی، کارگردان: "اول بهار" (حمید اردلان) شبکه اول سیما ؛1384 "نوروزنامه" (حمید اردلان) شبکه اول سیما ؛1385 "نوروز عروسک ها"(مهدی لطفی) شبکه آموزش؛1388 "نقالی"(مهدی لطفی) شبکه آموزش؛1389 بازی: "سیام و تیام" (مسعود فرخنده)شبکه اول سیما؛1385 "گل بارون زده" (عباس رنجبر) شبکه سوم سیما؛1386 " گلستان" (سید محمد مختاری)شبکه قرآن؛1387 "نردبان آسمان" (حسین لطیفی)شبکه اول سیما؛1388 "یک قندان نشاط"(منوچهر صفرخانی)؛1389 مجموعه تلویزیونی خاطرات مرد ناتمام (صادق کرمیار)، شبکه یک سیما،1391 توضیحات: جوایز: دریافت دیپلم افتخار نمایشنامه‌نویسی مسابقه بین‌الملل دوازدهمین جشنواره عروسکی تهران مبارک؛1387 فعالیت‌ها: مدیریت تالار محراب؛1365تا1374 مدیرت اداره برنامه های تئاتر؛1376 تا 1384 عضو شورای سیاست گذاری جشنواره نمایش های آیینی و سنتی از آغاز 1368 تا کنون دبیر جشنواره بین اللملی نمایش های آیینی و سنتی در دوره های 16 و 17 عضو و ریس هیئت مدیره انجمن تعزیه ایران1384 تا به حال تدریس در دانشگاه های :هنر، سوره، آزاد اسلامی واحد اراک، آزاد اسلامی (هنر و معماری) تهران جشنواره‌های فرنگی: زاگرب، جشنواره عروسکی،اجرای خیمه شب بازی1369 آوینیون،سرپرستی گروه تعزیه هاشم فیاض،1370 پارما، اجرای نمایش ملاقات مبارک و آرلکینو،اکتبر2000 آریوانودلاماره،ایتالیا؛اجرای خیمه شب بازی و سخنرانی


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram