در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
علی اکبر قدمی

علی اکبر قدمی


نام:

علی اکبر

نام خانوادگی:

قدمی

نام هنری:

اکبر قدمی


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (وابسته - عضویت فعال)
© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram