در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
اکبر مددی مهر

اکبر مددی مهر


نام:

اکبر

نام خانوادگی:

مددی مهر

نام هنری:


تحصیلات

  • تخصص کامپیوتر (آموزشگاه آزاد)


    تکنولوژی سیستم تلکس کامپیوتری


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


نمایش تفگهای ننه کارارکارگردان عباس جمالی ۱۳۵۹تالارابوریحان شیراز
نمایش کمدی عدالت کارگردان حسین عبدالمنافی۱۳۶۸تالارشهیدمدنی تبریز
نمایش دیوارچین کارگردان مریم معترف تالارمولوی
نمایش ایستگاه کارگردان محمداحمدی حوزه هنری تالار ماه
نمایش اقاممنون کارگردان کاوه مهدوی۱۳۸۹حوزه هنری تالارمهر
نمایش یک شب طوفانی کارگردان محمداحمدی ۱۳۹۰حوزه هنری تالارماه
نمایش سلیمان نبی کارگردان حمیدصفایی۱۳۸۷تالارمحراب
نمایش وداع کارگردان محمد احمدی۱۳۹۲تالارمهر
نمایش عروس صففه کارگردان حمیدصفایی۱۳۹۴تالارمهراب
نمایش جهشه کارگردان علی برجی ۱۳۹۵تالارسرو


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram