در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
علیرضا سوزنچی کاشانی

علیرضا سوزنچی کاشانی


نام:

علیرضا

نام خانوادگی:

سوزنچی کاشانی

نام هنری:


تحصیلات

  • کارمند ارشاد (دیپلم)


    بازنشسته اداره فرهنگ و ارشاد خراسان-نشان درجه ۳ هنری


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (وابسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


-بازی در نمایش های

۱-خانات/رضا صابری/تهران/۱۳۶۱

۲-رامرودیها/رضا دانشور-رضا صابری/تهران/۱۳۵۶

۳-شنا در آتش/رضا صابری/تهران/۱۳۷۲

۴-حسنی نگو/خسرو‌نایبی فر/تهران/۱۳۴۵

۵-مردی که لب نداشت/علی آزاد نیا/تهران و جبهه غرب/۱۳۶۳

۶/بیژن و‌منیژه/محسن عرب امیری/ترکمنستان/۶ اجرا/۱۳۸۱

۷-شگرد آخر/انوشیروان ارجمند/مشهد/۱۳۶۶

۸-سایه ماه/انوشیروان‌ارجمند/مشهد ۱۳۷۰

۹-مرگ یزدگرد/رضا صابری/مشهد ۱۳۵۹

۱۰-چوب بدستهای ورزیل/رضا صابری/مشهد ۱۳۵۸

۱۱-به آسمان نگاه کن/محمد مهدی خاتمی/تهران تاتر شهر/۱۳۹۰

۱۲-خورشید/علی آزاد نیا/مشهد ۱۳۶۴

۱۳-خورشید کاروان/علی آزاد نیا/مشهد۱۳۸۴

۱۴-سمن /عباس جانفدا/مشهد۱۳۹۰

۱۵-سکوت سپسد/سروش طاهری/مشهد ۱۳۹۴

۱۶-شنا در آتش/رضا صابری/مشهد۱۳۹۶

۱۷-شقایق دره/علی آزاد نیا/مشهد ۱۳۶۰

۱۸-گلارکته/رضا صابری/مشهد/۱۳۵۷

۲۰-نقل تلخ/علی آزاد نیا/مشهد ۱۳۶۳

۲۱-کابوسهای پیرمرد بازنشسته خائن ترسو/رضا حسینی/مشهد ۱۳۹۷

۲۲-دیگران/اجمد طاهونچی/مشهد۱۳۹۸

و...
© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram