در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
انجمن مدرسان خانه تئاتر

 هیات مدیره انجمن مدرسان تئاتر:

رییس هیات مدیره : رضا دادویی

نایب رییس و سخنگوی هیات مدیره : آرش پژمان

عضو اصلی هیئت‌مدیره: حمید ابراهیمی 

عضو اصلی هیات مدیره : میترا خواجه‌ئیان

عضو اصلی هیات مدیره  : بنفشه اعرابی

بازرس اصلی : آرمان طیران

بازرس علی البدل: محمدرضا حاج ملاعلی

 

 

آیین‌نامه «انجمن مدرسان خانه تئاتر»

 ماده1- نام انجمن

«انجمن مدرسان خانه تئاتر» با پذیرش اساسنامه خانه تئاتر توسط مجمع عمومی در 16‌آذر1396 همزمان با روز دانشجو پایه‌ریزی شد.

منظور از مدرس: استاد مدعو دانشگاهی است که در هر پایه و مقامی در دانشکده و دانشگاه‌های کشور به آموزش واحدهای تئاتری می‌پردازد. همچنین مدرسان کارآزموده و معرفی شده از سوی آموزشگاه‌های حرفه‌ای تئاتر را شامل می‌شود که از استانداردهای آموزشی پیروی می‌کنند و به تایید هیات‌مدیره خانه تئاتر در می‌آیند. شرایط پیوستگی و وابستگی انجمن ، در بخش عضویت آمده است.

ماده 2- نوع انجمن

«انجمن مدرسان خانه تئاتر» عنوان یکی از انجمن‌های وابسته و زیرمجموعه خانه تئاتر است. این انجمن تشکلی است صنفی ، فرهنگی ، هنری ، غیرسیاسی ، غیرتجاری و آموزشی که برای رسیدن به دو هدف ساماندهی مدرسان تئاتر و ساماندهی آموزش تئاتر کشور شکل گرفته است و برای رسیدن به این دو تلاش می‌کند تا با نهادهای سیاستگزاری و اجرایی و نظارتی حوزه کار ، آموزش عالی و علوم ، آموزش و پرورش ، مراکز پژوهشی و آموزشی و فرهنگی و هنری خُرد و کلان ارتباط برقرار نماید.

ماده3- مدت فعالیت

 مدت فعالیت انجمن تا زمانی که زیرمجموعه‌ی خانه تئاتر است از تاریخ تشکیل انجمن تا موجودیت خانه تئاتر می‌تواند ادامه داشته باشد، مگر از چهارچوب قوانین و مقررات اساسنامه خانه تئاتر و این آیین‌نامه بیرون برود.

ماده4- مرکز فعالیت

مرکز فعالیت انجمن مدرسان خانه تئاتر در خانه تئاتر به نشانی تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان صبای جنوبی (برادران شهید مظفر) نبش کوچه ماه ، ساختمان آفتاب طبقه اول است.

ماده5- موضوع کار انجمن

فعالیت صنفی انجمن در حوزه‌ی ساماندهی آموزش تئاتر و حمایت از آموزشگران تئاتر و ایجاد ارتباط آموزشی داخلی و خارجی در حوزه‌ی تئاتر ایران و جهان ، تدوین زیرساخت‌های آموزشی هنرهای نمایشی ، ایجاد بانک اطلاعاتی مدرسان تئاتر ، حمایت صنفی از حقوق قانونی مدرسان تئاتر ، تشویق مدرسان به کار پژوهشی و روش های نوین تدریس علمی ، نظارت بر روش تدریس تئاتر دانشکده‌ها با همکاری نهادهای آموزشی ، انتشار نشریه علمی-پژوهشی-آموزشی و تلاش برای راه‌اندازی مدرسه و دانشکده تخصصی تئاتر خواهد بود.

ماده6- گونه‌های عضویت

 انجمن دارای سه گونه عضویت است.

الف- عضویت پیوسته: دارای همه‌ی اختیار و وظایف و حقوق عضویت است و زیر پوشش همه‌ی حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار دارد و می‌تواند جهت انتخاب در هیات مدیره انجمن خود و هیات‌مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود و در همه‌ی مجمع‌های عمومی و فوق‌العاده دارای حق رای است.

ب- عضویت وابسته: ضمن برخورداری از همه‌ی حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر اما نمی‌تواند برای هیات مدیره انجمن خود و یا هیات مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود ؛ فقط دارای حق رای در مجمع‌های عادی و عادیِ فوق‌العاده است.

ج- عضو افتخاری: هنرمندان و مدرسانی (جدا از اعضای پیوسته و وابسته) که به شیوه‌های مختلف موجب خدمت به آموزش هنر تئاتر بوده‌اند با پیشنهاد هیات‌مدیره انجمن می‌توانند به عضویت افتخاری خانه تئاتر درآیند و در صورت تایید هیات‌مدیره می‌توانند مورد حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار گیرند. اعضای افتخاری دارای حق رای در مجمع‌ها نیستند و نمی‌توانند کاندیدا شوند.

ماده 7- شرایط عضویت

عضویت پیوسته

الف) دارا بودن مدرک دانشگاهی دکترا در رشته تئاتر  ، داشتن حکم آموزشی یا کارت شناسایی تدریس و یا برگه اشتغال به تدریس تئاتر با سربرگ دانشگاه ، 3 سال سابقه‌ی آموزشی ، پرینت آموزشی آخرین ترم تدریس ، تقاضانامه کتبی عضویت خطاب به رییس هیات‌مدیره وقت و مستندی از 2 پژوهش علمی منتشر شده درباره‌ی تئاتر.

ب) دارا بودن مدرک دانشگاهی دکترا سایر رشته‌ها ، داشتن حکم آموزشی یا کارت شناسایی تدریس و یا برگه اشتغال به تدریس تئاتر با سربرگ دانشگاه ، 3 سال سابقه‌ی آموزشی ، پرینت آموزشی آخرین ترم تدریس ، تقاضانامه کتبی عضویت خطاب به رییس هیات‌مدیره وقت و مستندی از 4 پژوهش علمی منتشر شده درباره‌ی تئاتر.

ج) دارا بودن مدرک دانشگاهی کارشناسی‌ارشد در رشته تئاتر ، داشتن حکم آموزشی یا کارت شناسایی تدریس و یا برگه اشتغال به تدریس تئاتر با سربرگ دانشگاه ، 3 سال سابقه‌ی آموزشی ، پرینت آموزشی آخرین ترم تدریس ، تقاضانامه کتبی عضویت خطاب به رییس هیات‌مدیره وقت و مستندی از 3 پژوهش علمی منتشر شده درباره‌ی تئاتر.

د) دارا بودن مدرک دانشگاهی کارشناسی‌ارشد سایر رشته ها ، داشتن حکم آموزشی یا کارت شناسایی تدریس و یا برگه اشتغال به تدریس تئاتر با سربرگ دانشگاه ، 3 سال سابقه‌ی آموزشی ، پرینت آموزشی آخرین ترم تدریس ، تقاضانامه کتبی عضویت خطاب به رییس هیات‌مدیره وقت و مستندی از 5 پژوهش علمی منتشر شده درباره‌ی تئاتر.

ه) دارا بودن مدرک دانشگاهی کارشناسی در رشته تئاتر ، داشتن حکم آموزشی یا کارت شناسایی تدریس و یا برگه اشتغال به تدریس تئاتر با سربرگ دانشگاه ، 4 سال سابقه‌ی آموزشی ، پرینت آموزشی آخرین ترم تدریس ، تقاضانامه کتبی عضویت خطاب به رییس هیات مدیره وقت و مستندی از 4 پژوهش علمی منتشر شده درباره‌ی تئاتر.

و) دارا بودن مدرک دانشگاهی کارشناسی سایر رشته‌ها ، داشتن حکم آموزشی یا کارت شناسایی تدریس و یا برگه اشتغال به تدریس تئاتر با سربرگ دانشگاه ، 4 سال سابقه‌ی آموزشی ، پرینت آموزشی آخرین ترم تدریس ، تقاضانامه کتبی عضویت خطاب به رییس هیات‌مدیره وقت و مستندی از 6 پژوهش علمی منتشر شده درباره‌ی تئاتر.

 عضویت وابسته

الف) در صورتی که مدرسان ، رزومه‌ی پژوهشی ندارند اما دستکم 5 سال سابقه‌ی تدریس دانشگاهی داشته باشند ، ابتدا در عضویت وابسته پذیرفته می‌شوند و در صورت انتشار پژوهش‌ها (بر اساس بندهای پیوسته) ، پس از یک سال به عضویت پیوسته در می‌آیند.

ب) مدرسان آموزشگاهی با داشتن رزومه فعالیت حرفه ای تئاتر ، 30 سال سن ، دستکم مدرک تحصیلی کارشناسی ، 10 سال تدریس و معرفی‌نامه آموزشگاه معتبر درجه الف ، در صورت تایید هیات‌مدیره ابتدا به صورت وابسته و پس از یک سال می‌توانند در صورت انتشار پژوهش‌ها (بر اساس بندهای پیوسته) به صورت پیوسته به عضویت انجمن مدرسان تئاتر درآیند.

ج) مدرسان دارای نشان درجه یک و دو هنری با دستکم 5 سال سابقه‌ی تدریس دانشگاهی یا 10 سال تدریس آموزشگاهی ابتدا در عضویت وابسته پذیرفته می‌شوند و در صورت انتشار پژوهش‌ها (بر اساس بندهای پیوسته) ، پس از یک سال به عضویت پیوسته در می‌آیند.

 

هیات‌‌مدیره انجمن مدرسان خانه تئاتر پس از دریافت تقاضای عضویت پیوسته و وابسته ، صلاحیت متقاضی را بررسی و در صورت هماهنگی با این آیین‌نامه عضویت ایشان را تایید می‌کند. پس از تایید و پرداخت حق عضویت و حق سالانه ، ثبت‌نام متقاضی پایان یافته و عضو انجمن مدرسان خانه تئاتر به شمار می‌آید.

تبصره یک: بر اساس مصوبه هیات‌مدیره خانه تئاتر ، اعضا هیات‌علمی دانشگاه‌ها فقط می‌توانند به صورت مشاور در انجمن مدرسان فعالیت کنند. اعضای هیات‌علمی بازنشسته که دوباره به عنوان مدرس مدعو دعوت به کار شده‌اند نیز از همین رویه پیروی می‌کنند.

تبصره دو: شرط تمدید عضویت ، افزون بر جاری بودن تدریس ، انتشار دستکم سالی یک پژوهش تئاتری ( اعم از آموزشی ، ترویجی و علمی-پژوهشی ) است.

تبصره سه: در رزومه علمی مدرسان ، تالیف و ترجمه هر کتاب پژوهشی تئاتر معادل سه مقاله و سمینار پژوهشی تئاتر به شمار می‌آید. نگارش و ترجمه نمایشنامه معادل کار پژوهشی نیست.

ماده 8- وظیفه اعضا

الف- پرداخت حق عضویت سالانه در زمان معین ( به طور معمول از ابتدای هر سال تا پانزدهم خرداد همان سال) به شماره حساب خانه تئاتر 5875  بانک ملی ، شعبه خشایار کد 544 و ارائه فیش بانک به انجمن و تحویل آن به امور مالی از طریق انجمن مدرسان خانه تئاتر. پرداخت حق عضویت و ثبت‌نام از طریق دستگاه کارت‌خوان خانه تئاتر نیز ممکن است.

  • شرکت در مجمع‌های عمومی و فوق‌العاده انجمن خود و خانه تئاتر.
  • تدوین گزارش کار و گزارش فعالیت آموزشی در جلسه سالانه انجمن.
  • حضور فعال در گروه های زیرمجموعه‌ی انجمن جهت بالا بردن توان صنفی.
  • چنانچه هر یک از اعضا ، شکایتی صنفی داشته باشد ، شکایت خود را می‌تواند به صورت کتبی به هیات مدیره انجمن تحویل دهد. هیات‌مدیره انجمن پس از بررسی اولیه و تلاش برای برطرف کردن ماجرا ، در صورت نرسیدن به نتیجه ، موضوع را به شورای داوری خانه تئاتر ارجاع می‌کند.
  • دوام عضویت در انجمن به شرط فعالیت آموزشی و پژوهشی در طول سال است. اعضا هیات‌مدیره انجمن ، اعضای بالای 60 سال سن و اعضای افتخاری از این قاعده پیروی نمی‌کنند.
  • همه‌ی اعضا پیوسته و وابسته موظفند در برنامه‌ریزی‌هایی که از طرف خانه تئاتر با اطلاع قبلی صورت می‌گیرد ، حضور یابند مگر آنکه دارای عذر موجه ، مستند و یا وکالت کتبی به عضو دیگر باشند.
  • کلیه‌ی اعضای پیوسته و وابسته موظفند در جلسه‌های مجمع عمومی عادی شرکت نمایند و (اعضای پیوسته در مجمع عمومی فوق‌العاده) در صورتی که عضوی به هر علتی قادر به شرکت نباشد می‌تواند حق رای خود را از طریق وکالت‌نامه‌ای رسمی یا تصدیق امضا شده با هماهنگی یکی از اعضای هیات مدیره ، به عضو دیگری واگذار کند. هیچ عضوی نمی‌تواند علاوه بر رای خود بیش از یک رای وکالتی داشته باشد.

ماده9- تعلیق و لغو عضویت

الف - در صورت تخلف از موارد پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه و یا انجام عملی خلاف حیثیت صنفی و حرفه‌ای از طرف هر یک از اعضا ، هیات‌مدیره انجمن می‌تواند از طریق بازرس انجمن ، عضویت شخص یاد شده را ابتدا از حالت پیوسته به وابسته ، سپس به حالت تعلیق در آورده و سپس لغو عضویت کند. تعلیق یا لغو عضویت باید ظرف مدت یک‌ماه به عضو مورد نظر ابلاغ شود. عضو پس از دریافت نامه انجمن در صورت عدم پذیرش رای صادر شده می‌تواند ظرف مدت 15 روز شکایت خود را به بازرس هیات مدیره خانه تئاتر تحویل دهد. بازرس ابتدا آن را در هیات مدیره مطرح خواهد کرد و چنانچه لازم باشد به شورای داوری فرستاده می‌شود.

ب- در صورت عدم کار مداوم آموزشی سالانه عضو پیوسته به مدت 5 سال متناوب و عضو وابسته به مدت 3 سال متناوب جهت پیوست در پرونده عضویت و یا عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالانه در زمان تعیین شده ، تعلیق به مدت یک ‌سال ضمن متوقف شدن همه‌ی حقوق معنوی و قانونی و در صورت عدم تقاضای مجدد و عدم پرداخت آن در سال بعد ، لغو کامل عضویت صورت خواهد گرفت.

ج- عدم حضور غیرموجه در دو مجمع عمومی متوالی خانه تئاتر و ندادن وکالت به عضو دیگر و عدم حضور در یک مجمع عمومی خانه تئاتر و دو مجمع انجمن مربوطه موجب لغو عضویت و قطع همه‌ی حقوق مادی ، معنوی و قانونی عضو خواهد شد.

د- عدم گزارش فعالیت سالانه در تاریخ معین شده و یا عدم حضور فعال در برنامه‌های پیش‌بینی شده‌ی انجمن ، بنا به نظر هیات‌مدیره انجمن موجب تعلیق عضویت خواهد شد.

ماده 10- مجمع عمومی عادی

  الف- مجمع عمومی عادی سالی یک‌ بار در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود که در آن گزارش عملکرد سالانه انجمن به اطلاع اعضا می‌رسد.

ب- انتخاب اعضا هیات مدیره و بازرسان  ، هر دو سال یک‌بار در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

ج- بررسی و تصمیم‌گیری درباره مواردی که هیات‌مدیره پیشنهاد می‌کند در مجمع عمومی خواهد بود.

د- بررسی و تصمیم‌گیری درباره مسایلی که هیات‌مدیره درباره‌ی آنها به توافق نرسیده نیز به تصمیم مجمع عمومی سپرده می‌شود.

ماده 11- مجمع عمومی فوق‌العاده

 الف- مجمع عمومی فوق‌العاده به درخواست بازرس انجمن و در صورت استعفا و یا نیاز به ترمیم یا انحلال هیات‌مدیره یا اصلاح آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

ب- تقاضای عزل هیات‌مدیره و بازرسان انجمن به درخواست بیشتر اعضای هیات‌مدیره و یا درخواست یک‌سوم اعضای پیوسته ، در مجمع عمومی عادی فوق‌العاده مورد قبول یا رد قرار خواهد گرفت.

ج- مجمع عمومی عادی فوق‌العاده به دعوت بیشتر اعضا هیات‌مدیره یا درخواست یک‌سوم اعضا پیوسته در هر زمان ممکن است و برای تشکیل جلسه‌های مجمع عمومی عادی فوق‌العاده باید پانزده روز قبل از تشکیل آن اطلاع‌رسانی شود.

ماده12- تشکیل مجمع عمومی

الف- جلسه‌های مجمع عمومی با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت می‌یابد. چنانچه در جلسه اول حد نصاب تعداد اعضا به دست نیامد ، دوباره با قید همان دستور جلسه و اعلام دلیل عدم تشکیل جلسه اول ، برای مجمع عمومی نوبت دوم دعوت می‌شود. فاصله مجمع عمومی نوبت دوم نباید بیش از 20 روز و کمتر از 15 روز باشد. در جلسه دوم با حضور هر تعداد از اعضا جلسه رسمی خواهد بود.

ب- در هر یک از مجمع‌های عمومی ابتدا یک رییس جلسه ، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه انتخاب می شود.

ج- در جلسه مجمع عمومی فقط درباره دستور جلسه از پیش تعیین شده گفتگو می‌شود و رای‌گیری با صلاح عمومی به صورت علنی یا مخفی خواهد بود.

د- هنگام ورود هر عضو نام و امضای وی در فهرست تعیین شده درج می‌شود.

ه- منشی جلسه ، فهرست موضوعی گفتگوها را تهیه می‌کند که به امضا رییس ، ناظران و منشی خواهد رسید.

و- حضور بازرس خانه تئاتر در مجمع‌های عمومی اجباری است و بازرس هم باید صورتجلسه را تایید کند.

ماده 13- هیات مدیره

الف- اعضا اصلی هیات مدیره انجمن مدرسان خانه تئاتر 5 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل ، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل است که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

ب- در نهایت یک هفته پس از انتخابات در اولین جلسه باید رییس هیات مدیره و سخنگوی انجمن مشخص شود.

ج- جلسه‌های هیات‌مدیره باید حداقل 15روز یک‌بار در خانه تئاتر تشکیل شود و هر جلسه با نصف به علاوه یک اعضا و بازرس رسمیت دارد.

د- غیبت غیرموجه هر یک از اعضا هیات مدیره در سه نوبت متوالی و یا پنج نوبت غیرمتوالی ، لغو عضویت از هیات مدیره به شمار می‌آید.

ه- هیات‌مدیره انجمن موظف است برنامه سالانه خود را همراه با برآورد هزینه و سایر موارد مورد نیاز تا پایان اردیبهشت هر سال به هیات مدیره خانه تئاتر تحویل دهد تا پس از بررسی از سوی هیات‌مدیره خانه تئاتر اعلام نظر شود.

 و- بعد از انتخابات حکمی از طرف خانه تئاتر به اعضا هیات مدیره انجمن بر اساس پست‌های ایشان داده خواهد شد.

ز- معرفی یک نفر به عنوان نماینده انجمن برای حضور در جلسه‌های شورای هماهنگی به عنوان پل ارتباطی هیات‌مدیره خانه تئاتر و انجمن  ضروری است و در صورت عدم حضور نماینده ، رییس هیات‌مدیره انجمن باید پاسخگوی عدم حضور نماینده باشد.

ماده14- امور مالی و محاسبه‌ها

 امور مالی انجمن از طریق امور مالی خانه تئاتر انجام می‌شود و انجمن حق داشتن هیچگونه حساب مالی در بانک و یا صندوق را ندارد ، تنها در مواردی که لازم باشد بر اساس نیاز و موافقت برای برگزاری و یا اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده ، هزینه مصوب در چند نوبت از سوی خانه تئاتر به صورت تن‌خواه به نماینده معرفی شده از طرف انجمن پرداخت و نماینده موظف به دادن فاکتور معتبر در ارتباط با هزینه مورد نظر یا موارد مشخص شده خواهد بود. امور مالی خاص همچون برگزاری همایش سالانه انجمن و چاپ نشریه آموزشی و صندوق تسهیلات و کمک‌های مالی و غیرمالی به اعضا ، ایجاد تعاونی ، جذب حامی مالی و... پس از هماهنگی با مدیرعامل خانه تئاتر ممکن می‌شود.

آیین‌نامه «انجمن مدرسان خانه تئاتر» توسط هیات موسس در 14ماده و سه تبصره تدوین شده و پس از تایید مجمع عمومیِ نخست ، قابل اجرا و منبع اجرای هیات‌مدیره انجمن خواهد بود. 

آخرین ویرایش : 1399/08/20
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram