در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر

اعضای هیات مدیره کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر

 

رییس هیات مدیره : امیر پارسائیان مهر

 

عضو اصلی هیات مدیره : محمد بهرامی

عضو اصلی هیات مدیره : زهرا شایان فر

عضو اصلی هیات مدیره : علیرضا سعیدی

عضو اصلی هیات مدیره : مریم رودبارانی

عضو علی البدل هیات مدیره : الهه حاجی زاده

عضو علی البدل هیات مدیره : مریم شریعتی

 

بازرس اصلی : محمد وفایی

 

آئین‌نامه

فصل اول کلیات

 

ماده1- تعریف کانون - "کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر " می‌باشد که متشکل از افرادی است که مدیریت اطلاع رسانی و ارتباط تئاتر با مخاطبان و مدیریت ارتباط حوزه ی تئاتر با نهادها ، ارگان ها و افراد حقیقی و حقوقی ، دولتی یا خصوصی  را بر عهده دارند و با قبول کامل اساسنامه خانه تئاتر طبق این آئین‌نامه تأسیس شد.

کانون و نوع فعالیت آن به شرح زیر خواهد بود:

" کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر خانه تئاتر متشکل از افرادی است که مدیریت اطلاع رسانی ، مارکتینگ و ارتباط تئاتر با مخاطبان ، نهاد ها ، ارگان های دولتی یا خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند." فعالیت در این حوزه ی تئاتر، مدیریت  و نظارت و اجرا بر تولید محتوا متشکل از عکس ؛ اقلام گرافیکی ، محتوای مدیا ( ویدیو ، استوری ؛ تیزر و ... ) ، برنامه ریزی ، طراحی کمپین ، ایجاد زمینه عملیاتی شدن کلیه ی امور اطلاع رسانی، تبلیغات  و کمپین های تبلیغاتی، مارکتینگ ، روابط بین الملل ، ارتباط با انواع رسانه ها ( مکتوب ، غیر مکتوب ؛ آنلاین ) و ارتباط موثر با ارگان ها ، نهادهای خصوصی یا دولتی ، افراد حقیقی و حقوقی و انتشارات در راستای افزایش مخاطبان عمومی تئاتر را دربرمی گیرد.

موضوع فعالیت – با در نظر گرفتن موضوع فعالیت در ماده 7 اساسنامه خانه تئاتر، کانون موظف به برنامه‌ریزی جهت کمک در رسیدن به اهداف این ماده در ارتباط با صنف خود خواهد بود.

ماده 2- نوع کانون - " کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر " به عنوان یکی از کانون ‌های وابسته و زیر مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر به شمار می‌آید. این کانون  تشکلی است صنفی، فرهنگی هنری، غیرسیاسی، غیرتجاری که جهت تحقق اهداف ذکر شده در این آئین‌نامه تشکیل گردیده است.

ماده3- مدت فعالیت- مدت فعالیت کانون  از تاریخ تشکیل تا موجودیت خانه تئاتر می تواند ادامه داشته باشد، منوط بر اینکه در چهارچوب قوانین و مقررات اساسنامه خانه تئاتر و این آئین‌نامه عمل کند.

ماده4- مرکز فعالیت کانون-  " کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر " در خانه تئاتر در حال حاضر به نشانی تهران، خیابان نجات الهی ، خیابان سمیه پلاک 260 . ساختمان جدید و  خیابان انقلاب، خیابان صبای جنوبی(شهید برادران مظفر) نبش کوچه ماه، ساختمان آفتاب طبقه اول  ساختمان قدیم است .

ماده5- هر یک از زمینه های اطلاع رسانی ، تبلیغات، مارکتینگ ، انتشارات  و کلیه ی امور ارتباطی تئاتر با توافق مابین کارگردان ( یا مجری طرح یا تهیه کننده ی جایگزین ) و مدیر روابط عمومی اثر نمایشی یا تماشاخانه از وظایف فعالین حوزه ی اطلاع رسانی، تبلیغات ، مارکتینگ و روابط عمومی در نظر گرفته شده و در قرارداد دیده می شود.

تبصره 3: هیات مدیره موظف است بنا بر تعریف های موجود در این آیین نامه کارگروه های تخصصی مرتبط و متناسب با حوزه ی فعالیت اعضا ایجاد کرده و با توجه به جمع بندی کلی خود و نگاه به سوابق متقاضی نسبت به نوع عضویت متقاضی تصمیم گیری نماید .

تبصره 4 : تعیین نام و نوع کارگروه های تخصصی برعهده ی هیات مدیره بوده و متقاضیان عضویت پس از اعلام کارگروه ها توسط هییت مدیره ی کانون می بایست درخواست عضویت خود را  به صورت شفاف اعلام نمایند که علاقه مند به حضور در کدام کارگروه تخصصی هستند و هیات مدیره در بررسی صلاحیت متقاضی باید این مهم را در سوابق فعالیتی متقاضی در نظر بگیرد .

 

ماده6- عضویت-  کانون  دارای سه نوع عضویت است  :  وابسته، پیوسته، افتخاری.

الف- عضویت پیوسته :که دارای کلیه اختیارات و وظایف و حقوق عضویت است و تحت پوشش کلیه حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار دارد و می تواند جهت انتخاب در هیأت مدیره کانون خود و هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود و در کلیه مجامع عمومی دارای حق رأی است .

تبصره 5 :شرایط داوطلبان عضویت هییت مدیره ی کانون براساس اساس نامه خانه تئاتر، داشتن حداقل ۳۰ سال سن، حسن شهرت و عضویت پیوسته است. 

ب- عضویت وابسته :که ضمن برخورداری از کلیه حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر برخوردار است ولی نمی تواند برای هیأت مدیره کانون خود و یا هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود فقط دارای حق رأی دادن در مجامع عادی و عادی به طور فوق العاده است .

ج- عضویت افتخاری : کلیه کسانی که به عناوین مختلف منشاء خدمات به هنر تئاتر گرایش ارتباطات ، رسانه ، روابط عمومی و تبلیغات بوده‌اند ( غیر از اعضای پیوسته و وابسته) با پیشنهاد هیأت مدیره کانون ، می توانند به عضویت افتخاری خانه تئاتر درآیند و در صورت تأئید هیأت مدیره می‌توانند مورد حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار گیرند.

اعضای  "کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر " می تواند عضو افتخاری پیشنهادی خود را با ذکر دلایل به هییت مدیره معرفی و در صورت موافقت کارت عضویت افتخاری صادر گردد.

 

ماده 7- شرایط عضویت در "کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر " خانه تئاتر :

1- عضویت پیوسته

الف- دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترا ) در رشته مربوطه  یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور ، با ۴۵ کار حرفه‌ای در سالن های حرفه ای تئاتر (اعم از دولتی و خصوصی ) . حداقل ۵ سال مستمر پیش از زمان درخواست عضویت .

ب- دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( کارشناسی ، کارشناسی ارشد و یا دکترا) در رشته غیر مرتبط یا معاول ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور، با ۵۰ کار حرفه‌ای در سالن های حرفه ای تئاتر (اعم از دولتی و خصوصی )  حداقل ۵ سال مستمر پیش از زمان درخواست عضویت .

ج- دارا بودن مدرک کاردانی مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور، با ۵۵ کار حرفه ای در سالن های حرفه ای تئاتر ( اعم از خصوصی یا دولتی ) حداقل ۶ سال مستمر پیش از زمان درخواست عضویت .

ه- دارا بودن مدرک کاردانی غیر مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور، با ۶۰ کار حرفه ای در سالن های حرفه ای تئاتر ( اعم از دولتی یا خصوصی ) حداقل ۷ سال مستمر از زمان درخواست عضویت .

و- دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا غیر مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با ۷۵ کار حرفه‌ای در سالن های حرفه ای تئاتر ( اعم از خصوصی یا دولتی) حداقل ۷ سال مستمر پیش از زمان درخواست عضویت .

2- عضویت وابسته

الف- دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( کارشناسی ، کارشناسی ارشد و یا دکترا در رشته مرتبط) یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور، با ۲۰ کار حرفه‌ای در سالن های حرفه ای تئاتر حداقل ۳ سال مستمر پیش از زمان درخواست عضویت.

ب- دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از (کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترا در رشته غیر مرتبط) با ۲۵ کار حرفه‌ای در سالن های حرفه ای تئاتر حداقل 4 سال مستمر پیش از زمان درخواست عضویت.

ج- دارا بودن مدرک کاردانی، دیپلم مرتبط و غیر مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با ۳۵ کار حرفه‌ای در سالن های حرفه ای تئاتر حداقل 5 سال مستمر پیش از زمان درخواست عضویت

د- همه همکاران روابط عمومی در زمینه کاتالوگ ، بولتن، ستاد خبری، تبلیغات مجازی ، دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و ۱۵ پروژه رسمی با حداقل ۵ سال مستمر پیش از زمان درخواست عضویت .

   ی – همه همکاران حوزه ی ساخت اقلام تبلیغاتی ، طراحان کمپین های تبلیغاتی ، بازاریابان و مدیران مارکتینگ با دارا بودن مدرک دانشگاهی مرتبط ( رشته های تحصیلی فیلمسازی، مارکتینگ ،کارگردانی سینما، گرافیک ، عکاسی ، انیمیشن ،  ارتباطات‌)  و غیر مرتبط ( کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا )یا معادل ارزشیابی شده ی آن ها توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با  ۴۰ اثر حرفه ای در سالن های حرفه ای تئاتر (اعم از خصوصی یا دولتی ) حداقل ۴ سال مستمر پیش از زمان درخواست عضویت .

تبصره1- هیأت مدیره " کانون روابط عمومی وتبلیغات تئاتر " پس از دریافت تقاضای عضویت، صلاحیت متقاضی را بررسی و در صورت تطابق با این آئین‌نامه عضویت ایشان را تأئید می کند.

ماده 8 :مدیریت روابط عمومی رویداد و سالن های تئاتر :

  مدیریت روابط عمومی یک رویداد تئاتری (جشنواره ، سوگواره ، همایش و...) و مدیریت ستاد خبری و یک رویداد تئاتری بین المللی و سراسری ( نظیر جشنواره تئاتر فجر، تئاتر دانشگاهی ،کودک و نوجوان، تئاترمقاومت) معادل حداقل سه اجرای حرفه ای در سالن های حرفه ای تئاتر کشور ( اعم از خصوصی یا دولتی) ، اعضا ستاد خبری و رویدادهای تئاتری معادل حداقل یک اجرای حرفه ای در سالن های حرفه ای تئاتر کشور ( اعم از خصوصی یا دولتی )، مدیریت روابط عمومی سالن های حرفه ای تئاتر هر یک سال معادل ۶ اجرای حرفه ای در سالن های حرفه ای تئاتر کشور ( اعم از خصوصی یا دولتی ) محاسبه می شود.

 

 

ماده 9- تکالیف اعضاء.

 1. پرداخت حق عضویت سالانه در زمان مقرر شده ( از ابتدای هر سال تا سی و یک خرداد همان سال) به شماره حساب خانه تئاتر 5875  بانک ملی ، شعبه خشایار کد 0105687070009 و ارائه فیش بانک به خانه تئاتر و ارائه آن به امور مالی از طریق  "کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر " و یا پرداخت مستقیم از طریق سایت رسمی خانه تئاتر
 2. شرکت در مجامع عمومی کانون مربوطه و خانه تئاتر.
 3. ارائه گزارش عملکرد و فعالیت تئاتری در حوزه ی مرتبط با کانون و بروشور و مستند سازی، سالانه از تاریخ اول بهمن ماه هر سال تا بیستم اسفند ماه همان سال از طریق فرم‌های تهیه شده در کانون .
 4. حضور فعال در کانون مربوطه جهت بالا بردن توان صنفی ، بالا بردن سطح سواد صنفی ، نگارش یادداشت جهت انتقال تجربه .
 5. چنانچه هر یک از اعضای کانون ، شکایتی صنفی داشته باشد، شکایت خود را می تواند به صورت کتبی به هیأت مدیره کانون ارائه دهد، هیأت مدیره پس از بررسی اولیه و تلاش برای مصالحه طرفین توسط بازرسی داخلی کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر در صورت عدم رسیدن به نتیجه، موضوع را به شورای داوری خانه تئاتر ارجاع می‌کند.
 6. استمرار عضویت در کانون منوط به شرکت در حداقل دو فعالیت تئاتری در هر رشته در فاصله زمانی دو سال است ، منوط به آن که هییت مدیره ی کانون مربوطه عدم فعالیت وی در این بازه ی زمانی را تایید نماید ، اعضاء بالای ۶۵ سال سن از این قاعده مستثنی هستند.
 7. کلیه اعضاء پیوسته و وابسته موظفند اساس نامه ی خانه تئاتر و آیین نامه ی کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر را مطالعه کرده و التزام به رعایت مفاد آن دارند و همچنین در برنامه‌ریزی هایی که از جانب خانه تئاتر با اطلاع قبلی صورت می گیرد ، حضور یابند مگر آنکه دارای عذر موجه و مستند باشند.

فرم رسمی از سوی کانون در حین عضویت اعضا ارائه خواهد شد که با امضای این فرم تایید کرده اند که اساس نامه ی خانه تئاتر و آیین نامه ی کانون را مورد مطالعه قرارداده اند  .

ماده 10- تعلیق و لغو عضویت :

الف- در صورت تخلف از موارد پیش‌بینی شده در این آئین‌نامه و یا انجام عملی مغایر با حیثیت صنفی و حرفه‌ای که از طرف هر یک از اعضا صورت گیرد، هیأت مدیره ی کانون مربوطه می‌تواند به تشخیص خود عضویت شخص یاد شده را به حالت تعلیق در آورد و یا لغو عضویت نماید - حالت تعلیق یا لغو عضویت باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به عضو مورد نظر توسط پست سفارشی ابلاغ گردد. عضو پس از دریافت نامه کانون در صورت عدم پذیرش رأی صادره می‌تواند حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز شکایت خود را به بازرس خانه تئاتر ارائه دهد.  

ب- در صورت عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالانه در زمان مقرر شده تعلیق به مدت یکسال ضمن متوقف شدن کلیه حقوق معنوی و قانونی و در صورت عدم تقاضای مجدد و پرداخت آن در سال بعد در زمان مقرر مشمول مقررات و تصمیمات هیات مدیره خانه تئاتر قرار خواهد گرفت.

ج- عدم حضور غیرموجه در دو مجمع عمومی متوالی خانه تئاتر و ندادن وکالت کتبی به دیگر عضو و عدم حضور در یک مجمع عمومی خانه تئاتر و دو مجمع کانون مربوطه موجب لغو عضویت و قطع کلیه حقوق مادی، معنوی و قانونی عضو خواهد شد.

تبصره- با توجه به ایجاد فرم رسمی وکالت از سوی کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر تنها این فرم به عنوان سند وکالت به رسمیت می شناسد.

د- در صورت عدم گزارش فعالیت سالانه در تاریخ معین شده و یا عدم حضور فعال در برنامه‌های پیش بینی شده در کانون مربوط موجب تذکر کتبی و درج در سوابق عضو، بنا به نظر هیأت مدیره کانون خواهد شد.

تبصره – عدم گزارش فعالیت سالانه در دو سال پیاپی، موجب تعلیق عضویت می شود.

 

ماده 10- مجمع عمومی عادی

 1. مجمع عمومی عادی سالی یک بار در تاریخ معین شده ی هییت مدیره ی کانون مربوطه برگزار می‌شود که در آن گزارش عملکرد سالانه کانون به اطلاع اعضاء می رسد.
 2. انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان هر دو سال یک بار برگزار خواهد بود.
 3. بررسی و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که هیأت مدیره پیشنهاد می کند ( در قالب حدود و اختیارات آئین‌نامه)
 4. بررسی و تصمیم گیری درباره مسائلی که هیأت مدیره در خصوص آنها به توافق نرسیده و رسیدگی به آنها به مجمع عمومی ارجاع شده است.

مجمع عمومی عادی فوق العاده

 1. در صورت استعفا و یا نیاز به ترمیم هیأت مدیره برای انتخابات تشکیل می شود.
 2.  تقاضای عزل هیأت مدیره و بازرسان که به درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و یا درخواست دو سوم اعضای پیوسته در مجمع عمومی عادی فوق العاده مورد قبول یا رد قرار خواهد گرفت.

مجمع عمومی عادی فوق العاده به دعوت اکثریت اعضاء هیأت مدیره یا درخواست دو سوم اعضاء پیوسته در هر زمان میسر است.

تبصره- برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی- فوق العاده باید پانزده روز قبل از تشکیل آن از طریق ایمیل، پیامک، پایگاه رسمی خانه تئاتر و رسانه های جمعی و مجازی اطلاع‌رسانی شود.

 

ماده11- طرز تشکیل مجمع عمومی

 1. جلسات مجمع عمومی براساس اساسنامه ی خانه تئاتر با حضور نصف+یک نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد. چنانچه در جلسه اول حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجدداً‌ با قید همان دستور جلسه و ذکر دلیل عدم تشکیل جلسه اول برای مجمع عمومی نوبت دوم دعوت بعمل می‌آید. فاصله مجمع عمومی نوبت دوم نباید بیش از ۲۰ روز و کمتر از ۱۵ روز باشد. در جلسه دوم با حضور هر تعداد از اعضا جلسه رسمی خواهد بود.
 2. در هر یک از مجامع عمومی ابتدا یک رئیس جلسه، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه باید انتخاب شود- در جلسه مجمع عمومی فقط درباره دستور جلسه از پیش تعیین شده مذاکره می شود و رأی گیری به صلاحدید عمومی به صورت علنی یا مخفی خواهد بود. هنگام ورود هر عضو مشخصات وی در لیست ذکر شده به امضاء عضو می‌رسد- منشی جلسه صورت مذاکرات را تهیه می کند که به امضاء رئیس، ناظران و منشی خواهد رسید- حضور بازرس خانه تئاتر در مجامع عمومی اجباری است و بازرس هم صورت جلسه را باید تأئید کند.

ماده 12- هیأت مدیره

 1. اعضاء اصلی هیأت مدیره  "کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر " ، ۵ نفر و ۲ نفر عضو علی البدل و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می‌باشد که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
 2. حداکثر یک هفته بعد از انتخابات در اولین جلسه باید رئیس هیأت مدیره ، نائب رئیس و مسئولیت‌های دیگر مشخص شود.
 3. جلسات هیأت مدیره باید حداقل ۱۵ روز یک بار تشکیل شود و هر جلسه با ۳ نفر از اعضاء و حضور بازرس رسمیت دارد.
 4. در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضاء هیأت مدیره در دو نوبت متوالی و یا سه نوبت غیرمتوالی به عنوان لغو عضویت از هیأت مدیره محسوب خواهد شد.
 5. هیأت مدیره کانون موظف است برنامه سالانه خود را همراه با برآورد هزینه و سایر موارد مورد لزوم تا نیمه اردیبهشت هر سال به هیأت مدیره خانه تئاتر ارائه دهد تا پس از بررسی از جانب هیأت مدیره خانه تئاتر اعلام نظر شود.
 6. کلیه مسئولیت‌های اجرائی در ارتباط با کانون نسبت به خانه تئاتر بر اساس رعایت موازین اساسنامه و موارد این آئین‌نامه و خط مشی خانه تئاتر بر عهده ی اعضای هیئت مدیره کانون خواهد بود.
 7. بعد از انتخابات ، حکمی از جانب مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره ی مرکزی خانه تئاتر به هر یک از اعضا هیأت مدیره کانون مربوطه براساس مسئولیت ایشان داده خواهد شد.
 8. معرفی یک نفر به عنوان نماینده کانون  برای حضور در جلسات هیات مدیره خانه تئاتر به عنوان پل ارتباطی هیأت مدیره خانه تئاتر و کانون لازم الاجرا  است و در صورت عدم حضور نماینده رئیس هیأت مدیره کانون  باید پاسخگوی عدم حضور نماینده باشد.

تبصره 1 - هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نباید عضو تشکیلات مشابه به تشکل خود باشد و چنانچه در دوره عضویت خود پذیرای چنین مسئولیت و یا سمتی گردد مستعفی شناخته می‌شود.

 1. هیات مدیره وظیفه دارد به شکایات اعضایی که قرارداد کتبی کار با گروه تئاتر یا بروشور و مستندات مبنی بر فعالیت دارد رسیدگی و برای تصمیم گیری نهایی به شورای داوری خانه تئاتر با حضور حداقل یکی از اعضای پیوسته کانون روابط عمومی وتبلیغات تئاتر ارجاع دهد.

تبصره: بدیهی است در صورت بروز هر گونه اشکال در روند فعالیت واحد/ مدیر روابط عمومی ، مشاور رسانه ای ، مدیر تبلیغات ، کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر خانه تئاتر در صورت ارائه قرارداد کتبی یا هر مستندی مبتنی بر انجام پروژه ، موضوع را در اولین جلسه هیات مدیره  مربوطه مطرح کرده و مورد بررسی قرار خواهد داد. پس از بررسی جوانب امر موضوع به شورای داوری خانه تئاتر با حضور حداقل یکی از اعضای پیوسته کانون مربوطه ارجاع خواهد شد.

 

 1. در سایر مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده هیات مدیره کانون مربوطه می تواند راسا نسبت به بررسی موضوع و تصمیم گیری مقتضی اقدام کند.

 

ماده13- امور مالی و محاسباتی

کلیه مسائل مالی کانون از طریق امور مالی خانه تئاتر انجام می گردد و کانون  حق داشتن هیچگونه حساب مالی در بانک و یا صندوق را ندارد، تنها در مواردی که لازم باشد بر اساس نیاز و موافقت برای برگزاری ویا اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده، مبلغ مصوب در چند نوبت بصورت تنخواه به نماینده معرفی شده از طرف کانون پرداخت و نماینده موظف و مکلف به دادن فاکتور معتبر در ارتباط با هزینه مورد نظر یا موارد مشخص شده خواهد بود.

 

آخرین ویرایش : 1401/05/31
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram