در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
انجمن گریم و ماسک خانه تئاتر

هیات مدیره انجمن گریم و ماسک خانه تئاتر

 

بهمن صنیعی : رییس هیات مدیره

حمیدرضا قاسمی : نایب رییس هیات مدیره

عاطفه ابیضی : عضو اصلی هیات مدیره

کامبیز معماری : عضو علی البدل هیات مدیره

فرناز مرتضوی : عضو علی البدل هیات مدیره

بازرس اصلی :  حسین تبریزی

بازرس علی البدل : لیلا سرنی

 

 

آیین نامه انجمن گریم و ماسک

ماده 1 تعاریف:
1-چهره پردازی نمایش:
ایجاد پوششی موقت بر چهره و بدن بازیگر نمایش جهت دستیابی به شخصیتی جدید را اصطلاحا چهرهپردازی می‌نامیم. چهرهپردازی جهت برطرف کردن عدم هماهنگی خصوصیات جسمانی چهره و بدن بازیگر با نقش مورد نظر و ایجاد شرایط مناسب جهت رویت و بیان حالات چهره و بدن بازیگر در عرصهی نمایش میباشد. این عمل با ترکیبی از هنر ( طراحی – نقاشی – مجسمه سازی) و علم ( شناخت و مهارت در روشهای به کارگیری ابراز و مواد) از طریق رنگ آمیزی و حجم سازی و ساختن صورتک تحقق می¬یابد.
2- چهره پرداز نمایش :
چهره پرداز نمایش شخصی است که بتواند بازیگران نمایش ( اعم از نمایشهای صحنهای ، خیابانی ، آیینی و سنتی ، اپرا وباله ) را چهره پردازی نماید.
اشخاصی که به کار چهرهپردازی نمایش اشتغال دارند در چهار گروه ذیل قرار میگیرند:
الف) طراح چهرهپرداز
ب) دستیار طراح چهره پرداز
ج) مجری چهره پرداز
د) دستیار مجری چهره پرداز
3- طراح چهره پرداز نمایش:
طراح چهره پرداز به شخصی گفته می شود که علاوه بر دانش نظری و عملی در زمینه طراحی ، نقاشی و مجسمه سازی دارای شناخت در زمینه مکتب ها و سبک های مختلف هنری، کالبد شناسی، چهره شناسی، زیبایی شناسی، تاثیر پردازی بر چهره، روانشناسی و جامعه شناسی در ارتباط با چهره پردازی بوده و نیز دارای مهارت علمی و عملی در بکارگیری ابراز و مواد مختلف باشد. طراح چهره پرداز با درک صحیح  شخصیت های نمایش نامه و با مجموع آگاهی های خود شخصیت مورد نظر نمایش را منطبق با سبک اجرای نمایش بر چهره بازیگر نشان می دهد.
4- دستیار طراح چهره پرداز:
به شخصی اطلاق می شود که پس از رسیدن به کیفیت مناسب اجرا با تایید انجمن چهره¬پردازان، در طراحی 3 نمایش با طراح همکاری نموده و سپس مستقلا طراحی می¬نماید.
5- مجری چهره پرداز:
مجری چهره پرداز به شخصی اطلاق می گردد که انجام چهره پردازی نمایش را بر چهره بازیگر بر اساس طرح طراح چهره پرداز بر عهده دارد.
مجری چهره پرداز می بایست با طراحی ، نقاشی، حجم سازی و کالبد شناسی آشنا بوده و بتوانند از ابزار و مواد به خوبی استفاده نماید.
6- دستیار مجری چهره پرداز:
دستیار مجری چهره پرداز از زمره¬ی علاقه¬مندان واجد شرایط به این کار بدون داشتن سابقه کار حرفه ای می باشد که صلاحیتش توسط انجمن چهره پردازان از طریق امتحان عملی ، تایید شده است.
شرایط عضویت انجمن طراحان و مجریان چهره¬پردازی و صورتک ایران
شرح ماده ی 7 از فصل اول آئین نامه:
در این محاسبات اجرا و طراحی چهره¬پردازی حرفه¬ای در تالارهای نمایشی که مورد تایید وزارت ارشاد بوده و حداقل 15 اجرای عمومی داشته باشند ، مورد نظر می¬باشد.
تبصره 1: تشخیص موارد مبهم بر عهده هیات مدیره می¬باشد.
تبصره 2: مدارک دانشگاهی مرتبط با چهره¬پردازی شامل :
1-    مدارک چهره¬پردازی.
2-    2- مدارک هنرهای تجسمی( نقاشی ، گرافیک ، طراحی صنعتی و مجسمه سازی).
3-    مدارک هنرهای نمایشی ( طراحی صحنه، عروسکی)
عضویت پیوسته:
الف) 70امتیاز ، حداقل امتیاز برای هر عضو پیوسته می‌باشد .
عضویت وابسته:
الف ) 50 امتیاز، حداقل امتیاز برای هر عضو وابسته است .
جدول امتیازها    نوع مدرک تحصیلی    امتیاز
طراحی چهره‌پردازی حرفه‌ای نمایش(حداقل 15 نمایش)        40
اجرای چهره‌پردازی حرفه‌ای نمایش(حداقل 10 نمایش )        30
مدرک تحصیلی                                    امتیاز

   دیپلم غیرمرتبط                                 10
    دیپلم مرتبط                                      12
    فوق دیپلم غیر مرتبط                         14 
    فوق دیپلم مرتبط                                16
    کارشناسی غیر مرتبط                     18
    کارشناسی مرتبط                           20
    کارشناسی ارشد غیر مرتبط            22
    کارشناسی ارشد مرتبط                  24
    دکترای غیرمرتبط                           26
    دکترای مرتبط                                 28
6- امتیاز تشویقی:
به صلاح دید انجمن و با توجه به استعداد یا پشتکار زیاد چهره¬پرداز و یا کیفیت بالای اجرا یا طراحی ، 1 الی 3 امتیاز بدون احتساب واحد زمانی به او تعلق می¬گیرد.
تبصره: افراد نخبه می‌توانند از امتیازات درجات هنری بالاتر با صلاحدید و رای انجمن برخوردار شوند.
ب) جمع و محاسبه امتیازها:
ج) تعیین درجه و رتبه چهره‌پرداز = امتیاز تشویقی+ امتیاز تکمیلی+امتیاز تخصصی+ امتیاز مدرک تحصیلی+ امتیاز طراحی+ امتیاز سابقه کار.
1- دستیار مجری ===== حداکثر 5 امتیاز به لحاظ سابقه کار (تا 2 سال سابقه کار)، جدا از سایر امتیازها.
2- مجری درجه3===== حداقل امتیاز 6 به لحاظ سابقه کار( 2سال سابقه کار)، جدا از سایر امتیازها.
3-مجری درجه 2===== حداقل امتیاز 12 به لحاظ سابقه کار ( 4 سال سابقه کار)، جدا از سایر امتیازها .
4-مجری درجه 1===== حداقل امتیاز 18 به لحاظ سابقه کار ( 6 سال سابقه کار)، جدا از سایر امتیازها.
5-طراح درجه 3 ===== مجموع امتیازها بالاتر 33
6- طراح درجه 2===== مجموع امتیازها بالاتر 53
7- طراح درجه 1======== مجموع امتیازها بالاتر از 73
تبصره 1: جهت تاکید بر کار عملی، چهره¬پرداز تا 6 سال با سمت مجری به کار اشتغال خواهد داشت و پس از اتمام این دوره با جمع امتیازهای وی، رتبه طراحی او مشخص می¬گردد.
تبصره 2 : جهت ایجاد فضای عادلانه در کار و افزایش انگیزه چهره¬پرداز مجری، در صورتی که با توجه به ارزشیابی کیفیت کار عملی اجرای چهره¬پردازی ، صلاحیت چهره¬پرداز مورد تایید انجمن قرار گرفت ، به عنوان دستیار طراح معرفی می¬گردد( طبق بند 3 از ماده 1 ) تا تجربه لازم در امر طراحی را کسب نماید.
تبصره 3: در صورت دادن طراحی به چهره¬پرداز مجری توسط انجمن، جهت رعایت سلسله مراتب کاری ( 4ج – از جمع و محاسبه امتیازها ماده 3)، با سمت مجری مجری طراحی خواهد کرد.
تبصره 4: درجات چهره¬پرداز در پایان هر سال بازبینی خواهد گردید.
تبصره 5: تغییر درجه هنری چهره¬پرداز از طریق افزایش مدت زمان کار، تحصیلات و تعداد طراحی و یا دریافت جوائز با رای انجمن میسر خواهد بود.
تبصره 6: چهره¬پردازانی که خارج از حیطه¬ی نمایش ( تلویزیون ، سینما ، عکاسی و.... ) فعالیت می¬نمایند می¬باید جهت بند 1 و 2 و ماده 3 دارای حداقل 20 طراحی چهره¬پردازی دوربین و 5 اجرای صحنه بوده باشند.
ماده 2: وظایف طراح ، دستیار طراح ، مجری ، دستیار مجری چهره¬پرداز نمایش و انجمن در رابطه با آیین¬نامه قرارداد خرید خدمات هنری چهره¬پردازی :
الف) وظایف طراح چهره¬پرداز :
الف- 1)حضور در تعدادی از تمرینهای نمایش قبل از اجرا و مطالعه متن نمایشنامه.
الف-2) هماهنگی لازم با کارگردان، طراح صحنه، طراح لباس و طراح نور.
الف- 3) تهیه فهرست اقلام و ابراز مورد نیاز برای اجرای طرح و ارائه آن به مسئولین مربوطه.
الف- 4) مشخص نمودن تعداد مجریان چهره¬پرداز ( براساس ماده الف- 8) به نسبت تعداد بازیگران.
الف-5) طراحی ، تهیه و نظارت بر ساخت و سازهای مربوط به نمایش اعم از ریش و سبیل ، کلاه گیس ، پوسته ، صورتک و غیره و آماده سازی آن¬ها حداکثر تا 3 شب قبل از اجرای اصلی.
الف- 6) انتقال طرح و راهنمایی صحیح مجریان چهره¬پرداز برای اجرای طرح.
الف-7) کنترل کیفیت اجرای چهره¬پردازی در طول اجرای نمایش.
الف-8) اجتناب از جانم طراحی¬های همزمان به علتلطمه وارد نمودن به طرح و کیفیت و نظارت بر اجرا.
ب) وظایف دستیار طراح چهره¬پردازی تئاتر:
دستیار طراح چهره¬پردازی می¬باید در 3 نمایش از هنگام شروع طراحی با طراح چهره¬پردازی نمایش¬های مذکور از لحاظ عملی و نظری همکاری نماید.
ج) وظایف مجری چهره¬پرداز تئاتر:
ج-1) اجرای صحیح طرح مطابق نظر طراح چهره¬پردازدر تمامی طول اجرای نمایش.
ج-2)محافظت و نگهداری از لوازم و ابرازی که به منظور اجرای چهره¬پردازی در اختیار مجری گذاشته می¬شود.
ج-3)رعایت نظافت و پاکیزگی وسایل و ابزار کار .
ج-4) حضور در محل کار با توجه به عرف کار چهره¬پردازی ، 2 ساعت قبل از اجرا.
ج-5) اتمام چهره¬پردازی تا 15 دقیقه قبل از شروع نمایش.
ج-6) اجتناب از انجام کارهای هم زمان به شکلی که به اجرای چهره¬پردازی لطمه وارد نماید.
ج-7) انجام تعویض و ترمیم چهره¬پرادزی به تشخیص طراح .
تبصره 1:چنانچه مجری پس از ساعت عرف کارگاه به منظور تعویض یا ترمیم چهره¬پردازی فعالیت نماید،پس از محاسبه اضافه کاری به او تعلق می¬گیرد.
د) وظایف دستیار مجری چهره¬پرداز:
د-1) انجام کارهای ابتدایی چهره¬پردازی.
ه) وظایف انجمن در رابطه با آیین¬نامه قرارداد خرید خدمات هنری چهره¬پردازی نمایش:
ه-1) کارشناسی سطح کیفی چهره¬پرداز در چارچوب فعالیتهای طراحی، اجرا، ساخت و ساز و اعلام نظر کتبی در این خصوص .
ه-2) تهیه جدول گردش کار با تناسب به درجه هنری چهره¬پردازان به عنوان طراح و مجری و دستیار طراح و دستیار مجری چهره¬پردازی در کلیه تالارهای نمایشی.
       تبصره: در صورت تمایل و یا عدم تمایل هر یک از عوامل اجرای نمایش ( کارگردان ، بازیگر، طرح و مجری و دستیار چهره¬پردازی) به انجام کار چهره¬پردازی با یکدیگر، مراتب و علل آن توسط هر یک از عوامل می¬باید به صورت کتبی جهت بررسی به انجمن داده شود و انجمن می¬باید حداکثر ظرف مدت 1 هفته موضوع را بررسی و نظر خود را کتبا ابلاغ نماید.
ه-3) رسیدگی به شکایات کارگردانها و بازیگران از طراحی و اجرای چهره¬پردازی.
تبصره 1: کلیه شکایات می¬بایست به صورت رسمی و کتبی به انجمن ارائه گردد و انجمن با برگزاری جلسه فوری، می¬بایست ظرف 1 هفته کاری تصمیم خود را اعلام نموده و ابلاغ نماید .
تبصره 2: کلیه شکایات مربوط به انجمن می¬بایست کتبا به انجمن ابلاغ گردد.
ماده 3: درجه¬بندی چهره¬پردازان طراح، مجری و دستیاران چهر¬پرداز نمایش:
درجه¬بندی با روش امتیاز دهی می¬باشد که مجموع امتیاز چهره¬پرداز ، رتبه او را تعیین می¬نماید.
الف)عوامل موثر در گرفتن امتیازها و میزان آن عبارتند از:
1-    سابقه کار:
برای هر سال سابقه کار، 3 امتیاز منظور می¬شود، در نتیجه مجموع امتیاز سابقه کار، با ضریبی از عدد 3 تعریف می¬شود.
تبصره: با توجه به شرایط خاص کاری در صورتی که افرادی 8 ماه از 12 ماه سال مشغول به کار باشند، برای آن¬ها یک سال کاری لحاظ خواهد شد و در صورتی که کمتر از 8 ماه مشغول به فعالیت باشند ، این میزان با فعالیت آن¬ها در سال یا سال¬های آینده جمع می¬گردد، ضمن این که در صورت کار کردکمتر از 8 ماه به ازای هر ماه امتیازی معادل با کسر سه دوازدهم یا 25% منظور می¬شود.
2-    طراحی:
برای هر طراحی انجام شده به تایید انجمن رسیده باشد، 1 امتیاز منظور خواهد شد.

3-    مدرک تحصیلی:
امتیاز معادل مدارک تحصیلی مختلف ، مطابق با جدول زیر طبقه بندی می¬شود:
نوع مدرک    غیر مرتبط    مرتبط    تخصصی
دیپلم                0               1            2
فوق دیپلم         3               4            5
کارشناسی    6               7            8
کارشناسی ارشد    9     10          11
دکترا          12              13          14

تبصره 1 : مدرک غیر مرتبط با چهره¬پردازی : مدارک عام در رشته¬های مختلف می¬باشد. مدرک مرتبط با چهره¬پردازی شامل: مدرک رشته-های هنرهای تجسمی ( نقاشی، پیکره سازی ، گرافیک، طراحی صنعتی و صنایع دستی ) و مدارک رشته¬های نمایشی ( عروسک سازی و طراحی صحنه) می¬باشد. مدارک تخصصی شامل : مدارک رشته چهره¬پردازی.
4-    تخصص عملی:
این امتیاز با توجه به نظارت و بررسی سالیانه انجمن ، بر کیفیت کار عملی و مهارت چهره¬پرداز به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره1: چگونگی این نظارت و احراز صلاحیت چهره¬پرداز برای دریافت این امتیاز ( به عنوان نمونه شامل ارایه نمونه کار ، امتحخان عملی یا بررسی کیفیت سالانه ... ) توسط انجمن تعریف خواهد شد.
تبصره 2: با توجه به سطح مهارت و تخصصی چهره¬پرداز ، امتیاز 1 الی 3 ( در هر تخصص) برای او منظور خواهد شد. منظور از تخصص، دارا بودن درجه¬ای از تسلط بر کار است که برای فرد، به عنوان امتیازی ویژه مطرح شود و لزوما تمام چهره¬پردازان واجد شرایط دریافت این امتیاز نخواهند بود.
برخی از عوامل کیفی قابل طرح ، از این قرار می¬باشند: کیفیت اجرا، طراحی، اصلاح و پیرایش و رنگ آمیزی مو، طراحی و ساخت صورتک ، چهره¬پردازی سه¬بعدی و تکه سازی ، بافت مو، نوآوری در کار، شخصیت پردازی و ... .
5-    امتیاز تکمیلی:
در صورت داشتن سابقه تدریس ، تالیف، پژوهش، دارا بودن مدارک آزاد در رشته چهره¬پردازی که مورد تایید سازمانها و وزارت خانه¬های ذیرربط باشد، 1 الی 3 امتیاز به چهره¬پرداز تعلق خواهد گرفت.
تبصره: بررسی کیفیت همه این موارد بر عهده انجمن خواهد بود.
ماده 4: ساعات کار :
با استناد به ماده 54 قانون کار، چهره¬پردازی کاری متناوب بوده و زمان کار با توجه به عرف کارگاه 2 ساعت می¬باشد.
تبصره- در صورت فعالیت بیشتر مجریان و یا تعویض و ترمیم چهره¬پردازی خارج از زمان عادی کار ( تبصره ج – 7 از ماده 2) مشمول اضافه کار خواهند بود.
ماده 5: شرایط انجام کار:
با توجه به بند ب- 4 از ماده 2 و با توجه به شرایط عملی انجام چهره¬پردازی که حداقل زمان لازم برای انجام یک چهره پردازی ساده 20 دقیقه می¬باشد کارآیی چهره¬پردازان در 2 ساعت کاری برابر با حداکثر 6 نفر می¬باشد. بدیهی است که انجام چهره¬پردازی¬های پر کار تر سبب کاهش میزان تعداد بازیگران در واحد زمانی ذکر شده می¬گردد.
ماده 6: داوری حل اختلاف:
کلیه اختلافات فی مابین چهره¬پردازان با طرف قرار داد چنانچه مشکلی در مفاد قرارداد پیدا شود داوری آن به عهده¬ی انجمن خانه تئاتر می¬باشد.

قرارداد تیپ انجمن گریم و ماسک 

ماده 1- تعاریف :
1-    گریم نمایش :
ایجاد پوششی موقت بر چهره و بدن بازیگر نمایش جهت دستیابی به شخصیتی جدید را اصطلاحا گریم می نامیم.
گریم جهت برطرف کردن عدم هماهنگی خصوصیات جسمانی چهره و بدن بازیگر با نقش مورد نظر و ایجاد شرایط مناسب جهت رویت و بیان حالات چهره و بدن بازیگر در عرصه ی نمایش می باشد. این عمل با ترکیبی از هنر ( طراحی – نقاشی – مجسمه سازی ) و علم ( شناخت و مهارت در روشهای به کارگیری ابزار و مواد ) از طریق رنگ آمیزی و حجم سازی و ساختن صورتک تحقق می یابد.
2-    طراح گریم:
به شخصی گفته می شود که دارای تخصص علمی و عملی  و تجربه کافی در زمینه گریم باشد و مسئولیت طراحی شخصیت های مورد نظر نمایش را بر عهده دارد و کلیه مراحل اجرای گریم توسط مجریان گریم زیر نظر و با هماهنگی او انجام می گیرد. همچنین بر اساس نوع نمایش و درخواست کارگردان ( سفارش دهنده ) کلیه ساخت و سازها از جمله : ماسک ، سربریده، قطعات مختلف صورت و اعضای بدن ، پوسته سر ، بافت ریش و سیبیل و کلاه گیس و جلوه های ویژه گریم ... را طراحی و تحت نظارت او تهیه و آماده می شود.
تبصره: جلوه های ویژه گریم شامل ساختن اشیایی که ظاهرا در داخل بدن جای می گیرند ( خنجر، تبر، نیزه . ..) و همچنین جلوه هایی که بروی بدن قرار می گیرند ( زخم ها، طاول ها ، بریدگی ها و ...) و نیز اعضایی که از بدن جدا می شود و قطعه سازی ها.

3-    دستیار طراح گریم :
به شخصی اطلاق می شود که پس از رسیدن به کیفیت مناسب اجرا با تایید انجمن گریم و ماسک در طراحی سه نمایش با طراح همکاری نموده و سپس می تواند به طور مستقل  طراحی نماید.
تبصره: فعالیت در سه نمایش به عنوان دستیار طراح گریم ، یک طراحی محاسبه می شود.
4-    مجری گریم:
به شخصی اطلاق می گردد که انجام گریم نمایش را بر چهره و بدن بازیگران بر اساس طرح طراح گریم و زیر نظر او در طول روزهای اجرای نمایش به عهده دارد. مجری گریم می بایست دارای دانش علمی و عملی کافی در زمینه گریم باشد و بتواند به نحو احسن از مواد و متریال های مخصوص گریم استفاده نماید.
5-    دستیار مجری گریم:
فردی است از علاقه مندان واجد شرایط به این کار که دوره آموزشی معتبر در زمینه گریم را گذرانده باشد بدون داشتن سابقه کار حرفه ای که صلاحیتش توسط انجمن گرم و ماسک تایید شده است.
ماده 2- سطح بندی طراحان گریم :
الف- طراح گریم ارشد: فردی است دارای منزلت حرفه ای و شهرت هنری خاص با سابقه 30 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای طراحی 55 نمایش که به اجرای عمومی ( صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
ب- گروه اول : طراح گریم درجه 1 فردی است با سابقه 20 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و طراحی گریم 40 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
ج- گروه دوم: طراح گریم درجه 2 فردی است با سابقه 16 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و طراحی گریم 30 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
د- گروه سوم: طراح گریم درجه 3 فردی است با سابقه 13 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و طراحی گریم 20 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
ه- گروه چهارم: طراح گریم درجه 4 فردی است با سابقه 10 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و طراحی گریم 15 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
و- گروه پنجم: طراح گریم درجه 5 فردی است با سابقه 7 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و 10 نمایش به عنوان طراح گریم  که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
ز- گروه ششم: طراح گریم درجه 6 فردی است با سابقه 4 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و 8 نمایش به عنوان طراح گریم  که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
ح- گروه هفتم: طراح گریم درجه 7 فردی است با سابقه 2 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و 4نمایش به عنوان طراح گریم  که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
ط- گروه هشتم: دستیار طراح گریم فردی است که در زمینه گریم تحصیل کرده و یا دوره آموزشی معتبر گریم را گذرانده باشد که مورد تایید انجمن گریم و ماسک باشد، بدون داشتن سابقه حرفه ای و یا دارای سابقه کمتر از 3 سال فعالیت مستمر باشد.

ماده 3 – سطح بندی مجریان گریم:
الف- مجری گریم ارشد: فردی است دارای منزلت حرفه ای و شهرت هنری خاص با سابقه 30 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای 100 نمایش که به اجرای عمومی ( صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
ب- گروه اول : مجری گریم درجه 1 فردی است با سابقه 20 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم 70 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
ج- گروه دوم: مجری گریم درجه 2 فردی است با سابقه 16سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم 50 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
د- گروه سوم: مجری گریم درجه 3 فردی است با سابقه 13 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم 40 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
ه- گروه چهارم: مجری گریم درجه 4 فردی است با سابقه 10 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم 30 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
و- گروه پنجم: مجری گریم درجه 5 فردی است با سابقه 7 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم 20 نمایش که به به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
ز- گروه ششم: مجری گریم درجه 6 فردی است با سابقه 4 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم 10 نمایش که به به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
ح- گروه هفتم: مجری گریم درجه 7 فردی است با سابقه 2 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم 5 نمایش که به به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
ط- گروه هشتم: دستیار مجری گریم فردی است که در زمینه گریم تحصیل کرده و یا دوره آموزشی معتبر گریم را گذرانده باشد که مورد تایید انجمن گریم و ماسک باشد، بدون داشتن سابقه حرفه ای و یا دارای سابقه کمتر از 3 سال فعالیت مستمر باشد.
الف – تحصیلات
الف – 1) مدرک تحصیلی  تخصصی یا معادل ارزشیابی شده آن در مقاطع فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا به ترتیب معادل 2، 3، 4، 5 اجرای عمومی ( طراحی ) محاسبه و ارزیابی خواهد شد.
الف – 2) مدرک تحصیلی مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن در مقاطع فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به ترتیب 1 ، 2، 3، 4 اجرای عمومی ( طراحی ) محاسبه و ارزیابی خواهد شد.
تبصره : مدرک غیر مرتبط با گریم : مدارک عام در رشته های مختلف می باشد. مدرک مرتبط با گریم شامل مدارک رشته های هنرهای تجسمی ( نقاشی، پیکره سازی، گرافیک، طراحی صنعتی ، صنایع دستی ) و مدارک رشته های نمایشی می باشد. مدارک تخصصی شامل مدارک رشته گریم می باشد.
ب – انجام فعالیت های ذیل برابر یک اجرای عمومی ( طراحی ) یا یک سال سابقه فعالیت معادل سازی و ارزیابی خواهد شد.
ب – 1) 5 سال یا بیشتر فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر ( فراتر از سنوات ذکر شده)
ب – 2) 3 سال یا بیشتر تدریس گریم در مراکز آموزش عالی
ب – 3) هر اثر پژوهشی منتشر شده یا بیشتر در زمینه گریم ( تالیف یا ترجمه )
ب – 4) طراحی گریم پنج نمایش اجرا شده در تالارهای تهران یا حداقل 15 اجرا به استثنای تالارهای ( وحدت ، مجموعه تئاترشهر، هنر، سنگلج، مولوی ( اجراهای غیر دانشجویی) ، فردوسی ، حافظ ، تماشاخانه های ایرانشهر، اداره تئاتر)
ب – 5) طراحی گریم در سه اجرای حرفه ای در شهرستان با حداقل هفت اجرای عمومی .
ب – 6 ) دریافت جایزه از جشنواره های معتبر در زمینه گریم و ماسک و...
ب – 7) طراحی گریم در دو نمایش اجرا شده در جشنواره ها به شرط آنکه نمایش به اجرای عمومی نرسیده باشد و یا هنرمند در اجرای عمومی آن حضور نداشته باشد.
ب – 8) فعالیت حرفه ای به عنوان مجری گریم در چهار نمایش حرفه ای
ب – 9) دارا بودن تخصص علمی و عملی در زمینه های مختلف گریم که مورد تایید انجمن باشد
تبصره : منظور از تخصص دارا بودن درجه ای از تسلط بر کار است که برای فرد، به عنوان امتیازی ویژه مطرح شود و لزوما تمام افراد واجد شرایط دریافت این امتیاز نخواهند بود. برخی از عوامل کیفی قابل طرح ، از این قرار می باشند: کیفیت اجرا، طراحی، اصلاح و پیرایش و رنگ آمیزی مو ، طراحی و ساخت صورتک، چهره برداری سه بعدی و تکه سازی  بافت مو ، نوآوری در کار ...
ب – 10) شرکت در نمایشگاه های برگزار شده توسط انجمن گریم و ماسک یا برگزاری نمایشگاه یا شرکت در نمایشگاه های معتبر با موضوع گریم و ماسک و مورد تایید انجمن
تبصره 1: تغییر سطح هنری گریمور از طریق افزایش مدت زمان کار، تحصیلات و تعداد طراحی و اجرا و یا هرکدام از موارد بند ب ماده 4 با رای انجمن میسر خواهد بود.
تبصره 2 : سطح هنری هر یک از اعضای انجمن در پایان هرسال بازبینی خواهد گردید.

ماده 4 – ساعات کار
با استناد به ماده 54 قانون کار ، گریم کاری متناوب بوده و زمان کار با توجه به عرف کارگاه 2 ساعت می باشد.
تبصره : در صورت فعالیت بیشتر مجریان گریم و یا تعویض و ترمیم گریم خارج از زمان عادی کار مشمول اضافه کار خواهند بود.

ماده 5 – شرایط انجام کار
با توجه به بند ج – 4 از ماده 2 و با توجه به شرایط عملی انجام گریم که حداقل زمان لازم برای انجام یک گریم ساده 20 دقیقه می باشد کارآیی مجریان گریم در 2 ساعت کاری برابر با حداکثر 6 نفر می باشد. بدیهی است که انجام گریم های پرکارتر سبب کاهش میزان تعداد بازیگران در واحد زمانی ذکر شده می گردد.
ماده 6 – داوری حل اختلاف
کلیه اختلافات فی ما بین طراح و مجریان گریم با طرف قرارداد چنانچه مشکلی در انجام کار پیدا شود داوری آن به عهده ی انجمن خانه تئاتر می باشد.


 محاسبه دستمزد طراحی گریم:
1-    گروه ارشد 30 سال 60 طراحی با دستمزد 60000000 ریال معادل شش میلیون تومان
2-    گروه اول ( طراح درجه 1 ) 20 سال 40 طراحی با دستمزد 50000000 ریال معادل پنج میلیون تومان
3-    گروه دوم ( طراح درجه 2 ) 16 سال 30 طراحی با دستمزد 40000000 ریال معادل چهارمیلیون تومان
4-    گروه سوم ( طراح درجه 3) 13 سال 20 طراحی با دستمزد 30000000 ریال معادل سه میلیون تومان
5-    گروه چهارم ( طراح درجه 4) 10 سال 15 طراحی با دستمزد 20000000 ریال معادل دو میلیون تومان
6-    گروه پنجم (طراح درجه 5) 7 سال 10 طراحی با دستمزد 10000000 ریال معادل یک میلیون تومان
7-    گروه ششم ( طراح درجه 6) 4 سال 8 طراحی با دستمزد 7000000 ریال معادل هفتصد هزار تومان
8-    گروه هفتم ( طراح درجه 7) 2 سال 4 طراحی با دستمزد 5000000 ریال معادل پانصد هزار تومان
9-    گروه هشتم ( طراح درجه 8) یک سال با اولین طراحی با دستمزد 3000000 ریال معادل سیصد هزار تومان

محاسبه دستمزد اجرای گریم:
1-    گروه ارشد 30 سال فعالیت در 100 اجرای گریم  با دستمزد 1000000 ریال معادل یکصد هزار تومان بابت هر اجرا
2-    گروه اول (مجری درجه 1 ) 20 سال فعالیت در 70 اجرای گریم  با دستمزد 800000 ریال معادل هشتاد هزار تومان
3-    گروه دوم (مجری درجه 2 ) 16 سال فعالیت در 50 اجرای گریم  با دستمزد 700000  ریال معادل هفتاد هزار تومان
4-    گروه سوم (مجری درجه 3 ) 13 سال فعالیت در 40 اجرای گریم  با دستمزد 600000  ریال معادل شصت هزار تومان
5-    گروه چهارم (مجری درجه 4 ) 10سال فعالیت در 30 اجرای گریم  با دستمزد 500000 ریال معادل پنجاه هزار تومان
6-    گروه پنجم  (مجری درجه 5 ) 7 سال فعالیت در 20 اجرای گریم  با دستمزد 400000 ریال معادل چهل هزار تومان
7-    گروه ششم (مجری درجه 6 ) 4 سال فعالیت در 10 اجرای گریم  با دستمزد 300000 ریال معادل سی هزار تومان
8-    گروه هفتم (مجری درجه 7 ) 2 سال فعالیت در 5 اجرای گریم  با دستمزد 200000 ریال معادل بیست هزار تومان
9-    گروه هشتم (مجری درجه 8 ) یک سال با اولین اجرای گریم با دستمزد 100000 ریال معادل ده هزار تومان بابت هر اجرا.

تبصره 1: هزینه لوازم و مواد مصرفی مورد نیاز اجرای گریم نمایش به طور جداگانه محاسبه می گردد و بر عهده سفارش دهنده می باشد.
تبصره 2: حق الزحمه کلیه ساخت و سازهای ذکر شده در بند 2 ماده 1 آیین نامه و هزینه های مربوط به مواد و وسایل مصرفی مورد نیاز برای این ساخت و سازها بر عهده سفارش دهنده می باشد و به طور جداگانه طبق توافق با سفارش دهنده محاسبه و تعیین می گردد.
تبصره 3: قرارداد ما بین سفارش دهنده ( کارگردان یا تهیه کننده) و طراح و مجری گریم  منعقد می گردد.
نحوه پرداخت به شرح زیر می باشد:
⅓ مبلغ پیش از شروع کار پرداخت شود.
⅓ وسط کار پرداخت شود.
⅓ پایان کار پرداخت شود.
 

آخرین ویرایش : 1401/08/08
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram