در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
پلاتو چاپلین
آسیب شناسی نقد ژورنالیستی
1398/06/23 15:31

گروه اگزیت تهران برگزار می کند:

آسیب شناسی نقد ژورنالیستی

گروه تئاتر اگزیت نشست "آسیب شناسی نقد ژورنالیستی" را در پلاتو چاپلین توسط احسان زیورعالم، منتقد و روزنامه‌نگار برگزار می‌کند.
روزنامه‌نگاری انتقادی و مطالعات اجرا
1398/05/31 14:02

گروه اگزیت تهران برگزار می کند :

روزنامه‌نگاری انتقادی و مطالعات اجرا

گروه تئاتر اگزیت نشست "روزنامه‌نگاری انتقادی و مطالعات اجرا" را در پلاتو چاپلین توسط " سید حسین رسولی، منتقد و روزنامه‌نگار برگزار می‌کند.
آسیب شناسی تبلیغات تئاتر در ایران
1398/05/07 17:01

گروه اگزیت تهران برگزار می‌کند:

آسیب شناسی تبلیغات تئاتر در ایران

گروه تئاتر اگزیت نشست "آسیب شناسی تبلیغات تئاتر در ایران" را در پلاتو چاپلین توسط شهرام خرازی‌ها، کارشناس ارشد "مدیریت رسانه" و منتقد تئاتر برگزار می‌کند.
ضرورت نقد
1398/03/20 17:54

گروه تئاتر اگزیت برگزار می‌کند

ضرورت نقد

گروه تئاتر اگزیت نشست "ضرورت نقد" را در پلاتو چاپلین توسط مجید اصغری برگزار می‌کند.
شورش علیه تئاتر، راه حل اجتماعی کردن و موازنه ی نیروها
1398/03/11 10:16

گروه تئاتر اگزیت برگزار می‌کند

شورش علیه تئاتر، راه حل اجتماعی کردن و موازنه ی نیروها

گروه تئاتر اگزیت نشست "شورش علیه تئاتر، راه حل اجتماعی کردن و موازنه نیروها" را در پلاتو چاپلین توسط آرمان عزیزی برگزار می‌کند.
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram