در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
جشن بازیگر
فراخوان انجمن بازیگران خانه تئاتر
1398/09/09 14:28

فراخوان انجمن بازیگران خانه تئاتر

باتوجه به تصمیم هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تاتر جهت بازنگری در آیین نامه داوری جشن بازیگر ، برای سومین بار در سال ۱۳۹۸ از کلیه هنرمندان دعوت می کنیم پیشنهادات خود جهت نحوه داوری آثارنمایشی حرفه ای اجرا شده در شهر تهران در طول یک سال را به صورت مکتوب به کمیته اصلاح آیین نامه داوری ارائه دهند.

جلسه هیات مدیره انجمن بازیگران
1398/05/02 13:58

در خانه تئاتر برگزار شد:

جلسه هیات مدیره انجمن بازیگران

جلسه هیات مدیره انجمن بازیگران مورخ ۹۸/۴/۲۹ شنبه درخانه تآتر خیابان مظفر برگزار شد.
فراخوان بازنگری در آیین‌نامه جشن بازیگر
1398/04/22 12:05

انجمن بازیگران خانه تئاتر منتشر کرد:

فراخوان بازنگری در آیین‌نامه جشن بازیگر

انجمن بازیگران خانه تئاتر، فراخوانی جهت بازنگری در آیین‌نامه داوری جشن بازیگر منتشر کرد. جزئیات این فراخوان به شرح زیر اعلام شده است:
برگزاری شب بازیگر بعد از بازنگری آئین‌نامه و اصلاح ساختار
1398/03/01 16:04

توصیه‌ی هیأت مدیره‌ی خانه‌ی تئاتر به انجمن بازیگران

برگزاری شب بازیگر بعد از بازنگری آئین‌نامه و اصلاح ساختار

هیأت مدیره‌ی خانه‌ی تئاتر در پایان دومین جلسه از بررسی انتقادات به شانزدهمین دوره‌ی شب بازیگر به جمع‌بندی رسید.
بیانیه هیات داوران نهایی شانزدهمین دوره جشن بازیگر
1398/02/29 10:27

بیانیه هیات داوران نهایی شانزدهمین دوره جشن بازیگر

هیات داوران نهایی شانزدهمین دوره جشن بازیگر با توجه به اتفاقات و صحبت های رخ داده در خصوص داوری نهایی این جشن بیانیه ای را صادر کرد.
از پوستر شب بازیگر رونمایی و نامزدها اعلام شدند
1398/02/10 22:41

در نشست رسانه‌ای شب بازیگر:

از پوستر شب بازیگر رونمایی و نامزدها اعلام شدند

بهزاد فراهانی در نشست رسانه‌ای شب بازیگر: مراسم امسال مثل هیچ سالی که برگزار کرده ایم نیست.
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram