در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
نقطه نظر کاندیدا (6) شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (6)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی خانم سلما سلامتی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
نقطه نظر کاندیدا (5) شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (5)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید.متن زیر بیانیه ای از سوی آقای امیر اسمی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
اسامی کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس خانه تئاتر در نوبت دوم اعلام شد چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۸:۴۱:۰۰

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس خانه تئاتر در نوبت دوم اعلام شد

نام کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس خانه تئاتر به شرح ذیل اعلام شد:
نقطه نظر کاندیدا (4) چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۲۵:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (4)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید.
متن زیر از سوی آقای هوشمند هنرکار کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
نقطه نظر کاندیدا (1) چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۰۶:۰۴:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (1)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید.
متن زیر از سوی آقای امیرعباس قلیچ لو کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
نقطه نظر کاندیدا (2) چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۰۶:۰۴:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (2)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید.
متن زیر از سوی خانم ژاکلین آواره کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
نقطه نظر کاندیدا (3) چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۰۶:۰۴:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (3)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید.
متن زیر از سوی آقای رضا دادویی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
باید بدانیم تکلیف ما چیست! سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۱۵:۰۳:۰۰

مدیرعامل خانه تئاتر در ضیافت خانه سینما خطاب به وزارت کار

باید بدانیم تکلیف ما چیست!

اصغر همت، مدیرعامل خانه تئاتر در ضیافت خانه سینما خواستار شفافیت وزارت کار و تامین اجتماعی در قبال هنرمندان شد.
بررسی پیش نویس آئین نامه سالن های خصوصی سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۱۲:۴۴:۰۰

دومین نشست صمیمانه مدیرکل هنرهای نمایشی با هیئت مدیره خانه تئاتر

بررسی پیش نویس آئین نامه سالن های خصوصی

دومین نشست صمیمانه شهرام کرمی، مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی با اعضائ هیئت مدیره خانه تئاتر برگزار شد طی آن آئین نامه پیشنهادی این مرکز پیرامون سالنهای خصوصی تئاتر بررسی شد.
گفتگوی صمیمانه‌ی هیات مدیره با نمایندگان انجمن های خانه تئاتر دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۱۸:۳۶:۰۰

به بهانه دیدار با وزیر محترم کار

گفتگوی صمیمانه‌ی هیات مدیره با نمایندگان انجمن های خانه تئاتر

اعضاء هیات مدیره خانه تئاتر در دیداری صمیمانه با نمایندگان انجمن ها به گفتگو نشستند.
   «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »  »| 
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram