در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
اولویت های امروز تئاتر ایران (بخش دوم) شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۵۹:۰۰

اولویت های امروز تئاتر ایران (بخش دوم)

سامی صالحی ثابت
اولویت های امروز تئاتر ایران(بخش اول) سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۶:۰۰

اولویت های امروز تئاتر ایران(بخش اول)

نوشته: سامی صالحی ثابت
این نوشته مقدمه ای ست به یک پروژه بزرگ و مهم! پروژه ای که هدفش آسیب شناسی و ارائه راهکارهای برون رفت از تک تک آسیبهایی ست که تئاتر امروز بدانها مبتلاست. از آنجا که قرار نیست این پروژه تنها بر یک صدا تکیه کند و سخنگو تنها یک نفر باشد؛ از این رو این نوشته فراخوانی ست به هم افزایی و همفکری. این نوشته آغازی ست به جمع بندی تجارب، دانش و توان خانواده بزرگ تئاتر به امید تأمل، به امید گفتگو، به امید نجات!


نیاز امروز تئاتر ایران چیست؟ سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲:۰۰

سکوت در برابر نیازسنجی های علمی در تئاتر

نیاز امروز تئاتر ایران چیست؟

سامی صالحی ثابت
پیشینه تشکل های تئاتری در ایران شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸:۰۰

پیشینه تشکل های تئاتری در ایران

نویسنده: حمید مظفری
نقد چیست و یادداشت‌ کدام است شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۱۳:۲۹:۰۰

نقد چیست و یادداشت‌ کدام است

منبع: artsprofessional
برگردان: حسین شاکری
در عصر دیجیتال، تئاتر باید به آینده نگاه کند شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۱۳:۲۹:۰۰

در عصر دیجیتال، تئاتر باید به آینده نگاه کند

نویسنده: لین گاردنر
برگردان: حسین شاکری
از بخار آب به اصل آب بازگردیم شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۱۳:۲۱:۰۰

10 نکته درباره تداوم اهمیت تئاتر در قرن بیست‌ویک

از بخار آب به اصل آب بازگردیم

برگردان: حسین شاکری، انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران
جشن تئاتر گوشزدی به نظام آموزشی شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۱۳:۲۱:۰۰

جشن تئاتر گوشزدی به نظام آموزشی

برگردان: حسین شاکری
نقش تئاتر در جامعه ما شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۱۳:۲۱:۰۰

نقش تئاتر در جامعه ما

نویسنده: ساموئل ال. بکر
برگردان: حسین شاکری
تئاتر اجتماعی، منتقد گزنده سازنده اما بی‌خطر شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۱۳:۲۱:۰۰

تئاتر اجتماعی، منتقد گزنده سازنده اما بی‌خطر

نویسنده: تارا براکو، بازیگر عرصه تئاتر ایرلند
برگردان: حسین شاکری

   «  ۱  ۲  »  »| 
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram