در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
اخبار » مقاله
هوای خفه و تیره تئاتر برای تماشاگر
1397/10/01 10:16

هوای خفه و تیره تئاتر برای تماشاگر

سامی صالحی ثابت- از او انتظار داریم وقت بگذارد و به تماشای تئاتر ما بیاید. انتظار داریم حاضر به پرداخت هر قیمتی برای بلیط تئاتر ما باشد. تعجب می کنیم اگر او نداند که باید به دنبال ما به هر نقطه شهر به هر سالنی آن هم با هر شرایطی بیاید.
اولویت های امروز تئاتر ایران (بخش دوم)
1397/07/28 16:59

اولویت های امروز تئاتر ایران (بخش دوم)

سامی صالحی ثابت
اولویت های امروز تئاتر ایران(بخش اول)
1397/07/24 11:06

اولویت های امروز تئاتر ایران(بخش اول)

نوشته: سامی صالحی ثابت
این نوشته مقدمه ای ست به یک پروژه بزرگ و مهم! پروژه ای که هدفش آسیب شناسی و ارائه راهکارهای برون رفت از تک تک آسیبهایی ست که تئاتر امروز بدانها مبتلاست. از آنجا که قرار نیست این پروژه تنها بر یک صدا تکیه کند و سخنگو تنها یک نفر باشد؛ از این رو این نوشته فراخوانی ست به هم افزایی و همفکری. این نوشته آغازی ست به جمع بندی تجارب، دانش و توان خانواده بزرگ تئاتر به امید تأمل، به امید گفتگو، به امید نجات!


نیاز امروز تئاتر ایران چیست؟
1397/06/20 11:02

سکوت در برابر نیازسنجی های علمی در تئاتر

نیاز امروز تئاتر ایران چیست؟

سامی صالحی ثابت
پیشینه تشکل های تئاتری در ایران
1397/05/13 12:48

پیشینه تشکل های تئاتری در ایران

نویسنده: حمید مظفری
نقد چیست و یادداشت‌ کدام است
1397/02/15 13:29

نقد چیست و یادداشت‌ کدام است

منبع: artsprofessional
برگردان: حسین شاکری
در عصر دیجیتال، تئاتر باید به آینده نگاه کند
1397/02/15 13:29

در عصر دیجیتال، تئاتر باید به آینده نگاه کند

نویسنده: لین گاردنر
برگردان: حسین شاکری
از بخار آب به اصل آب بازگردیم
1397/02/15 13:21

10 نکته درباره تداوم اهمیت تئاتر در قرن بیست‌ویک

از بخار آب به اصل آب بازگردیم

برگردان: حسین شاکری، انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران
جشن تئاتر گوشزدی به نظام آموزشی
1397/02/15 13:21

جشن تئاتر گوشزدی به نظام آموزشی

برگردان: حسین شاکری
نقش تئاتر در جامعه ما
1397/02/15 13:21

نقش تئاتر در جامعه ما

نویسنده: ساموئل ال. بکر
برگردان: حسین شاکری
   «  1  2  »  »| 
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram