خانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/اخبار » یادداشت fahttp://www.theaterforum.ir/2018-12-16T05:57:23+03:30http://www.theaterforum.ir/IMG/LogoTop.pngخانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/http://dorweb.irتئاتر نیازمند حمایت دولت و نظر مردمhttp://www.theaterforum.ir/News/6401خالی بودن یا نبودن صندلی‌ها در سالن‌های تئاتر بستگی به مسائل عدیده‌ای دارد؛ وضعیت مالی مردم و از آن مهم‌تر وضعیت روحی‌شان. <br/>2018-12-08T15:39:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6401صمدی ماندگار خواهد ماندhttp://www.theaterforum.ir/News/6241از مشخصه‌های بارز او دلبستگی به زادبوم‌ش بود. <br/>2018-09-26T09:56:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6241پرویز تاییدی بی‌حاشیه بود و حق خواهی نکردhttp://www.theaterforum.ir/News/6229خصوصیات نیک او باعث شد که این مرد بی‌حاشیه درحاشیه بماند و هرگز حق خواهی نکند، ماهم بی‌اعتنا ازکنار او گذشتیم و حال فقدانش را شاهدیم، او هم ازمیان ما رفت بی‌آنکه ارج ببیند و به آنچه لیاقتش را داشت برسد. <br/> <br/>2018-09-23T09:32:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6229به آن محراب پاکش آرزو کردم برایتhttp://www.theaterforum.ir/News/6173دل نوشته شکرخدا گودرزی برای عزت جان انتظامی <br/> <br/>2018-08-20T17:18:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6173حیف چه زود گذشتhttp://www.theaterforum.ir/News/6172دلنوشته خسرو احمدی به یاد استاد عزت الله انتظامی <br/>2018-08-20T17:04:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6172خاستگاه اصلی‌اش هنر والای تئاتر بودhttp://www.theaterforum.ir/News/6171اصغر همت به مناسبت درگذشت استاد عزت الله انتظامی دلنوشته‌ای را به رشته تحریر درآورد. <br/> <br/>2018-08-20T13:56:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6171آخر بازیhttp://www.theaterforum.ir/News/6162یادداشت ارسالی محمودرضا رحیمی، سخنگوی هیات مدیره خانه تئاتر به مناسبت درگذشت استاد عزت الله انتظامی <br/>2018-08-18T13:46:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6162یادداشت حمید مظفری در رثای استاد عزت الله انتظامیhttp://www.theaterforum.ir/News/6161حمید مظفری هنرمند تئاتر در یادداشتی یاد و خاطره استاد عزت الله انتظامی را گرامی داشته است. <br/> <br/>2018-08-18T13:44:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6161پیرمرد چشم مابود!http://www.theaterforum.ir/News/6159نادر برهانی مرند، نایب رییس هیات مدیره خانه تئاتر در پیامی درگذشت استاد عزت الله انتظامی را تسلیت گفت. <br/> <br/>2018-08-18T11:37:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6159مرگ با تو با عزت شدhttp://www.theaterforum.ir/News/6157مسعود دلخواه رییس هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر در پیامی درگذشت استاد عزت الله انتظامی را تسلیت گفت.2018-08-18T10:56:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6157فرهنگ و هنر ایران یکی از تابناک ترین چهره های خود را از دست دادhttp://www.theaterforum.ir/News/6153محمد امیریاراحمدی،رییس هیات مدیره کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر به مناسبت درگذشت استاد عزت الله انتظامی پیامی را صادر کرد. <br/>2018-08-18T10:29:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6153از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوستhttp://www.theaterforum.ir/News/6098ایرج راد - رئیس هیات‌مدیره خانه‌تئاتر <br/>2018-07-16T12:29:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6098نقطه نظر کاندیدا (16)http://www.theaterforum.ir/News/6061بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای ناصر آویژه کاندیدای بازرس بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-06-02T10:37:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6061نقطه نظر کاندیدا (15)http://www.theaterforum.ir/News/6060بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای مجید کریمی کاندیدای بازرس بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-06-02T10:34:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6060نقطه نظر کاندیدا (14)http://www.theaterforum.ir/News/6059بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی خانم مریم کاظمی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-06-02T10:30:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6059نقطه نظر کاندیدا (13)http://www.theaterforum.ir/News/6058بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای مسعود رحیم پور کاندیدای بازرس بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-06-02T10:25:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6058نقطه نظر کاندیدا (12)http://www.theaterforum.ir/News/6057بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای علیرضا درویش نژاد کاندیدای بازرس بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-06-02T10:21:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6057نقطه نظر کاندیدا (11)http://www.theaterforum.ir/News/6056بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای مهدی قلعه کاندیدای بازرس بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-06-02T10:16:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6056نقطه نظر کاندیدا (10)http://www.theaterforum.ir/News/6055بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای شکرخدا گودرزی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-06-02T10:13:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6055نقطه نظر کاندیدا (9)http://www.theaterforum.ir/News/6054بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای بهزاد فراهانی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-06-02T10:10:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6054نقطه نظر کاندیدا (8)http://www.theaterforum.ir/News/6053بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید.متن زیر دومین بیانیه از سوی آقای امیر عباس قلیچ لو کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-06-02T10:07:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6053نقطه نظر کاندیدا (7)http://www.theaterforum.ir/News/6052بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر دومین بیانیه از سوی آقای رضا دادویی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-06-02T10:04:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6052نقطه نظر کاندیدا (6)http://www.theaterforum.ir/News/6051 بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی خانم سلما سلامتی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-06-02T10:03:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6051نقطه نظر کاندیدا (5)http://www.theaterforum.ir/News/6050 بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید.متن زیر بیانیه ای از سوی آقای امیر اسمی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-06-02T10:00:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6050نقطه نظر کاندیدا (4)http://www.theaterforum.ir/News/6048بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. <br/>متن زیر از سوی آقای هوشمند هنرکار کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-05-30T17:25:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6048نقطه نظر کاندیدا (1)http://www.theaterforum.ir/News/6045بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. <br/>متن زیر از سوی آقای امیرعباس قلیچ لو کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-05-30T06:04:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6045نقطه نظر کاندیدا (2)http://www.theaterforum.ir/News/6046بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. <br/>متن زیر از سوی خانم ژاکلین آواره کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-05-30T06:04:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6046نقطه نظر کاندیدا (3)http://www.theaterforum.ir/News/6047 بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. <br/>متن زیر از سوی آقای رضا دادویی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.2018-05-30T06:04:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6047نقد تا کجا؟http://www.theaterforum.ir/News/41372018-05-13T13:40:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4137جشن سالانه خانه تئاتر نماد ماندگاری هنرهای نمایشی ایرانhttp://www.theaterforum.ir/News/4119یاسر موحد فر، دبیرکل و رییس بنیاد فردوسی که همکاری تنگاتنگی با ستاد پانزدهمین جشن خانه تئاتر داشت، به همین مناسبت یادداشتی را به رشته تحریر درآورد.2018-05-05T13:21:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4119