خانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/خانه‌ی تئاتر fahttp://www.theaterforum.ir/2019-02-22T04:34:35+03:30http://www.theaterforum.ir/IMG/LogoTop.pngخانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/http://dorweb.irضیافت تئاتری‌ها برای میهمانان جشنواره تئاتر فجرhttp://www.theaterforum.ir/News/6513مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره خانه تئاتر در ضیافتی دوستانه در خانه تئاتر با میهمانان خارجی نخستین پیشخوان ملی هنرهای اجرایی ایران در سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر دیدار کردند. <br/>2019-02-18T17:39:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6513«گذرگاه» تنفسی برای تئاتر کلیشه زده ما استhttp://www.theaterforum.ir/News/6511سالن عباس جوانمرد خانه تئاتر با چیدمان «گذرگاه» در میان استقبال خوب مخاطبان افتتاح شد.2019-02-16T13:31:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6511