خانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/اخبار » مقاله fahttp://www.theaterforum.ir/2019-05-24T21:32:52+03:30http://www.theaterforum.ir/IMG/LogoTop.pngخانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/http://dorweb.irهوای خفه و تیره تئاتر برای تماشاگرhttp://www.theaterforum.ir/News/6429سامی صالحی ثابت- از او انتظار داریم وقت بگذارد و به تماشای تئاتر ما بیاید. انتظار داریم حاضر به پرداخت هر قیمتی برای بلیط تئاتر ما باشد. تعجب می کنیم اگر او نداند که باید به دنبال ما به هر نقطه شهر به هر سالنی آن هم با هر شرایطی بیاید. <br/>2018-12-22T10:16:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6429اولویت های امروز تئاتر ایران (بخش دوم)http://www.theaterforum.ir/News/6291سامی صالحی ثابت <br/>2018-10-20T16:59:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6291اولویت های امروز تئاتر ایران(بخش اول)http://www.theaterforum.ir/News/6279نوشته: سامی صالحی ثابت <br/>این نوشته مقدمه ای ست به یک پروژه بزرگ و مهم! پروژه ای که هدفش آسیب شناسی و ارائه راهکارهای برون رفت از تک تک آسیبهایی ست که تئاتر امروز بدانها مبتلاست. از آنجا که قرار نیست این پروژه تنها بر یک صدا تکیه کند و سخنگو تنها یک نفر باشد؛ از این رو این نوشته فراخوانی ست به هم افزایی و همفکری. این نوشته آغازی ست به جمع بندی تجارب، دانش و توان خانواده بزرگ تئاتر به امید تأمل، به امید گفتگو، به امید نجات! <br/> <br/> <br/>2018-10-16T11:06:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6279نیاز امروز تئاتر ایران چیست؟http://www.theaterforum.ir/News/6211سامی صالحی ثابت <br/>2018-09-11T11:02:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6211پیشینه تشکل های تئاتری در ایرانhttp://www.theaterforum.ir/News/6124نویسنده: حمید مظفری <br/>2018-08-04T12:48:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6124نقد چیست و یادداشت‌ کدام استhttp://www.theaterforum.ir/News/4125منبع: artsprofessional <br/>برگردان: حسین شاکری <br/>2018-05-05T13:29:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4125در عصر دیجیتال، تئاتر باید به آینده نگاه کندhttp://www.theaterforum.ir/News/4126نویسنده: لین گاردنر <br/>برگردان: حسین شاکری <br/>2018-05-05T13:29:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4126از بخار آب به اصل آب بازگردیمhttp://www.theaterforum.ir/News/4120برگردان: حسین شاکری، انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران2018-05-05T13:21:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4120جشن تئاتر گوشزدی به نظام آموزشیhttp://www.theaterforum.ir/News/4121برگردان: حسین شاکری2018-05-05T13:21:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4121نقش تئاتر در جامعه ماhttp://www.theaterforum.ir/News/4122نویسنده: ساموئل ال. بکر <br/>برگردان: حسین شاکری <br/>2018-05-05T13:21:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4122تئاتر اجتماعی، منتقد گزنده سازنده اما بی‌خطرhttp://www.theaterforum.ir/News/4123نویسنده: تارا براکو، بازیگر عرصه تئاتر ایرلند <br/>برگردان: حسین شاکری <br/> <br/>2018-05-05T13:21:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4123نهراسید، از مخاطب بپرسید چه می‌خواهدhttp://www.theaterforum.ir/News/4124نویسنده: لین گاردنر <br/>برگردان: حسین شاکری <br/>2018-05-05T13:20:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4124هنر و سرمایه‌داریhttp://www.theaterforum.ir/News/3046به قلم: الن وودز <br/>ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد <br/>2018-04-11T18:10:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/3046