در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
پیام اصغر همت برای فقدان حسین محب اهری
■ اخبار » یادداشت ■ شناسه خبر : 6493 ■ 1397/10/26 14:26

پیام اصغر همت برای فقدان حسین محب اهری


حسین نمونه ی استثنایی درمیان انسانهایی بودکه اصراربرماندن دارند،زندگی راباهمه ی سردی ش دوست دارندوازآن لبریزند،عاشق زندگی اندوبه مرگ باورندارند.اوبرای مبارزه با مرگ شمشیرش راازروبسته بود،امامرگ،مرگ است،کی پذیردزندگی،پیروزنهایی اوست،باحوصله، ممکن است کمی عقب نشینی کندامااین ازسیاستش حکایت دارد،درصحنه ی نهایی چنان غافلگیرت می کندکه مجالی برای واکنش وفرار نمی گذارد،حالاهرچقدرمی خواهی مواظب باش که درتورخنه نکند،درچشم به زدنی توراخلع سلاح می کندوباخودمی بردآنجاکه خاطرخواه اوست،مرگ سرنوشت محتوم همه ی موجودات است،دیروزوددارد اماسوخت وسوزندارد،یاداوبه عنوان نمونه ی مقاومت دربرابر این حقیقت زندگی هرگزازیادآشنایانش زدودنی نیست،روح ش شادمان ویادش گرامی باد.

 

کلیدواژگان


نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram