در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
نقطه نظر کاندیدا (16)
■ اخبار » یادداشت ■ شناسه خبر : 6061 ■ 1397/03/12 10:37

نقطه نظر کاندیدا (16)


بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای ناصر آویژه کاندیدای بازرس بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.

بنام خداوند عشق ومهربانى
اینجانب ناصر آویژه،عضو پیوسته انجمن بازیگران وانجمن تاتر کودک ونوجوان-کاندیداى سمت بازرسى در انتخابات هییت مدیره مرکزى خانه تاتر ،درسال ٩٧مى باشم.
بنده یکى از اعضاء هییت موسس وچند دوره عضو هییت مدیره انجمن تاترکودک نوجوان بوده وهم اکنون نیز هستم.اینجانب ،بطور مستقل وبا آگاهى ازمسئولیت سنگین وتخصصى بازرس وارد عرصه انتخابات شده وتمام تلاش وپشتکار خویش را،در جهت انجام وظیفه قانونى بازرس ،مندرج دراساسنامه خانه تاتر ،به کار خواهم بست.در ادامه ذکر چند نکته را بر خود لازم میدانم.
اول-تشکر وسپاس-بنده به سهم خود به عنوان یک عضو از میان هزاران عضو خانه تاتر از همه کسانى که در هییت مدیره هاى دوره هاى قبل،از تاسیس تا کنون زحمت کشیده اند سپاسگذارى مى کنم وخوب میدانم کار صنفى کردن کارى بس دشوار است،که باید از جان مایه گذاشت واز میان خون دل گذشت.و همچنین تشکر ویژه از همه کسانى که تنور انتخابات را داغ نگه داشتند،آنهم با هیزم خشک نه آنکه خشک وتر را یکجا بسوزانند.
دوم-نسبیت-طبق این قانون هر آنچه که ما مى اندیشیم مى گوییم ممکن است گاهى درست و گاهى نادرست باشد.پس بر خود بهتر آن مى بینم،که در صورت انتخاب ،سعى کنم تا با پرهیز از تعصب نابجا از مسیر انصاف خارج نشده،و هیچگاه به تخریب رقباکه نه،رفقا،نپردازم.
سوم-شعارهاى تبلیغاتى-شعار هرکس به میزان شعور،دانش،وتجربه اش بر میگردد،اینجانب آنچه بدان شعار میدهم،که صد البته از شعورم بر مى خیرد،جز احترام،همدلى،پرهیز از خشونت،انصاف ،تخصص،وپیگیرى مسائل برحق اهالى صنفم،چیز دیگرى نمى باشد.
و آخر آنکه؛یادم باشد که بعد از پایان شلوغى ها به خانه بر خواهم گشت.
خداوندا مرا آن ده
که مرا آن به

ناصر آویژه

کلیدواژگان


نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram