در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
نقطه نظر کاندیدا (14)
■ اخبار » یادداشت ■ شناسه خبر : 6059 ■ شنبه 12 خرداد ساعت 10:30

نقطه نظر کاندیدا (14)


بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی خانم مریم کاظمی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.

دوستان و همکاران عضو خانه تئاتر
با سلام
من مریم کاظمی به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات هیئت مدیره خانه تئاتر شرکت می کنم.
واز کسانی که بدون تقاضای من ، نامم را در فهرست کاندیداهای مورد قبول خود آورده اند کمال تشکر را دارم.
از اینکه عضو خانه تئاتر هستم خوشحالم و برایم مهم نیست اسمش خانه ، یا صنف یا سندیکا یا موسسه باشد. با توجه به قوانین کشورمان می دانم از این اسامی چه کاری برمی آید.
ارائه برنامه توسط کاندیداها از تحلیل شرایط با درک و بینش خودشان می آید. علت اینکه دوباره کاندید شده ام عدم تحقق خواسته های خودم درقالب شعارهای دوسال پیش است که بخشی از آن درزیر می آید.
چنانچه انتخاب شوم نظرمن این است:
ازحضوردر دودوره ناپیوسته هیئت مدیره مرکزی و انجمن های کارگردانان و بازیگران که عضور آن بوده ام به این نتیجه رسیدم که بزرگترین مشکل ما در خانه تئاتر به طیف آدم های هیئت مدیره ها مربوط نیست بلکه به گستردگی شعارهای انتخاباتی و آرزوهای فراوان ما برمی گردد.
آنقدر فراگیرو بزرگ برنامه می ریزیم که از دیدن نکات ریز عاجز می مانیم و بزودی دوره امان تمام می شود .اگر رویایی در سر نباشد ممکن است سخت کار کنیم ولی به جایی نرسیم . باید به وضوح ببینیم به کجا می رویم و هدفمان چیست.
من مایلم روی نکات ریز و حیاتی و قابل دسترس تمرکز کنم مثل بهتر شدن شرایط بیمه هامون ، برقراری قوانین برابری پرداخت دستمزدها از طریق پیگیری قراردادهای تیپ دستمزدهای تئاتر
 تغیین مشروعیت و مجوز حرفه ای بازار کار از طریق خانه تئاتر، با ید شرایط عضویت طوری باشد که اول وارد صنوف مختلف شویم و بعد به بازارکارم معرفی گردیم.
تلاش برای اینکه انجمن تماشاخانه داران به جای اجاره دادن سالن هایشان ، درسود وزیان مشارکت کنند و بتوانند به راستی نام تئاتر خصوصی را یدک بکشند و بخش دولتی بودجه لازم را برای آنها فراهم کند.
تلاش برای اینکه انجمن تهیه کنند گان واقعا هزینه ها و دستمزدهای نمایش ها را بدون اتکا به گیشه  تهیه کنند وآنگاه نام تهیه کننده را در بروشورها یدک بکشند.
همین شعارهای اندک و دم دستی نیاز به همکاری دولت دارد، زیرا تنها کارفرمای تئاتراست و همیشه به دنبال راهی  و پشتیبانی اشخاصی از جامعه هنری، برای مشروعیت بخشیدن به وظیفه نشناسی است.
برای تحقق این خواسته چنانچه اساسنامه خانه تئاتر ،کسری یا نقاط ضعفی داشته باشد برای تغییرش رای خواهم داد .
و اگرانتخاب شوم ، ایده آل من این نخواهد بود که طیف هیئت مدیره همه مثل هم فکرکنیم و رای مشابه بدهیم. از تنوع و چندگونگی نظرها و رای ها استقبال می کنم و ترجیح می دهم همکارانم را با خودم همراه کنم تا اینکه نیازی به بحث نداشته باشم و رای ها بیرون جلسه گرفته شده باشد.
تنوع و تکثر آرا ، آزادی و دمکراسی به همراه دارد.
تفکر یکسویه اعضای هیئت مدیره انحصار و اعمال سلیقه بوجود می آورد. هیئت مدیره یکسو ،درصورت توافقات با مدیران دولتی می توانند به راحتی خواسته آنها را در هیئت مدیره مصوب کنند.
مثل شوراهای  هنری منتخب مدیران سالن ها که بعضی از مارا لایق اجرا در بعضی سالن ها نمی دانند و کم کم دور می شویم.
من با انحصار و دنباله روی سلیقه مدیران دولتی برای تقسیم بودجه و امکانات تئاترکه متعلق به همگان است مخالفم و می دانم برای مبارزه در میدان حرفه ای بازار کار که روز به روز سخت تر وتنگ تر می شود به خانه ام نیاز دارم .
پس می کوشم این خانه قوی شود و محترم باقی بماند.
و درصورتی که انتخاب نشوم برای تحقق این حقوق ،چه با همکاری هیئت مدیره منتخب خانه تئاتر یا به طور مستقل به تلاش خود ادامه خواهم داد.

با سپاس.

مریم کاظمی

کلیدواژگان


نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram