در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
نقطه نظر کاندیدا (12)
■ اخبار » یادداشت ■ شناسه خبر : 6057 ■ شنبه 12 خرداد ساعت 10:21

نقطه نظر کاندیدا (12)


بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای علیرضا درویش نژاد کاندیدای بازرس بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.

بنام آنکه جان را فکرت آموخت
در طرح « سوم » توسعه کشور ، شناسایی رسمی و دوباره هنر ایرانی توسط اداره کل تشکیلات و روشهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تنها متولی رسمی و قانونی فرهنگ و هنر ایران است به مجلس برده شد و پس از تصویب در سال ۱۳۷۳ مقرر شد : مرکز هنرهای نمایشی فقط سیاستگذار هنر نمایش کشور باشد و اجرای امور نمایش توسط اهل فن ( هنرمندان ) و بخش اجرائی اتفاق بیفتد و...

🔹برای من با ۵۵ سال تلاش در تئاتر کشور ، شکل گیری صنوف هنری و ایجاد اتحادیه هنرمندان نمایش ایران ، بعنوان یک خواستگاه بسیار جدی مورد نظر بوده است . در همین جا احترام و تشکر میکنم از همه بزرگان و همکاران هنرمندم که برای شکل گیری خانه تئاتر ایران و در کل برای قبیله تئاتر زحمت کشیده اند و من از نزدیک شاهد ان بوده ام و امیدوارم با یک برنامه ریزی درست و مدون توسط کارشناسان بخشهای مختلف ، نگاه دقیق تر و کارشناسانه تری به اساسنامه خانه تئاتر و قوانین و آئین نامه های اجرائی ان در همه موارد داشته باشیم .

 🔹برنامه ها
۱- نظارت کنم تا رفع موانع و ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه و رونق تئاتر در کشور شکل بگیرد .

۲- نظارت کنم تا ایجاد یک چتر حمایتی و صنفی بنام خانه تئاتر ایران برای همه اعضا ی تئاتر برمبنای اصول صحیح و دمکراتیک خود شکل بگیرد ، تا صدای هرعضو خانه تئاتر درصورت لزوم به گوش همه اعضا برسد و همه اعضا بتوانندنظرات خودرا در چهار چوب مقررات و قوانین مصوب خانه ، بگوش همگان برسانند .

۳- نظارت کنم تا بیمه ها خصوصا در دوران نقاهت و بیکاری و هرنوع امکانات رفاهی برای همه اعضا بطور مساوی فراهم شود ، و نه عده ای خاص ......
ودر انتها با دوری از روابط غلط و با حرکت در جهت بهسازی امور اجرائی نمایش کشور ، در بخشهای مختلف سخت افزاری و نرم افزاری ، راه عبور از آسیبهای بوجود آمده را باز کنیم و در مسیر دستیابی به فرهنگ و هنر ایرانی و خواست مردم ایران حرکت کنیم .

 🔹حرف آخر
گیشه را بخواهیم .. ولی اندیشه را فراموش نکنیم .

 علیرضا درویش نژاد

کلیدواژگان


نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram