در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
نقطه نظر کاندیدا (9)
■ اخبار » یادداشت ■ شناسه خبر : 6054 ■ شنبه 12 خرداد ساعت 10:10

نقطه نظر کاندیدا (9)


بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای بهزاد فراهانی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.

من سال‌هاست که تجربه کار سندیکایی دارم و اعتقاد دارم جمع می‌تواند منافع مشترک را پیدا کند و برای به دست آوردن این منافع با تکیه بر همدلی و همبستگی بکوشد. تآتر هنری نیست که برای دلخوش کردن دولتمردان به میدان بیاید. وظیفه تآتر حفظ فرهنگ و فضیلت است. حریم تآتر مقدس است، پاک و منزه داشتن این حریم تشکیلات متحد و منسجم می‌طلبد. مرا پرورش داده‌اند، مرا هرس کرده‌اند، مرا به ثمر رسانده‌اند که از آیین راستی و پاک‌منشی تآتر دفاع کنم. مرا ساختند که بسازم. مرا با عشق پروراندند که عشق را معنی کنم. من پیک پاکانی هستم که در گوش‌هایم زمزمه تلخ همیشه جنگیدن با پلیدی و فقر فریاد می‌کشد. من خود را کارگر اجیر شده یارانی می‌دانم که سرپناهی ندارند. من نوحه‌خوان تکیه رفاقتم. هرکس هرچه می‌خواهد بگوید. آری اگر قرار است این 10 روز آخر را خوش و خرم کار کنم دلم می‌خواهد به عشق یارانم و برای رفقایم حماسه وفا و دلدادگی بخوانم. همه کارهایم را به انجام رسانده‌ام تنها آرزویم این است که در جامعه تآتر تمام بی‌آشیان‌ها را به آشیانه ستوده‌ای مهمان کنم، تا به کمک عشاق این آرزو هم برآورده شود. دستم را به سوی شیفتگان عدالت و برابری دراز می‌کنم و بر این سوگند وفادار می‌مانم که
بشکنی ای قلم ای دست اگر
پیچی از خدمت محرومان سر.

 بهزاد فراهانی

کلیدواژگان


نظرات

1397/03/19 12:50:58 | علی اکبر محمد یارلو
سلام اقای فرهانی شخصیتیست که طی سال های گذشته خودش رو ثابت کرده و همیشه و همه جا از جامعه تاتر حمایت کرده و همیشه بر سر حرفی که زده مونده .

نظر شما
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram