در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
علی نصر اصفهانی

علی نصر اصفهانی


نام:

علی

نام خانوادگی:

نصر اصفهانی

نام هنری:

على نصر

سال تولد:

1361


تحصیلات

  • گرافیک رایانه (دیپلم)


    کارو دانش معادل دیپلم

  • گرافیک رایانه (دیپلم)


    کار و دانش معادل دیپلم


انجمن‌ها

  • کانون دستیاران کارگردان (پیوسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


فعالیت مستمر در تئاتر اصفهان از ١٣٧٧ تا ١٣٨٢
فعالیت مستمر در تئاتر تهران از سال ١٣٨٣ تا کنون
دستیار صحنه، بازى ، گروه حرکت در نمایش نوبت دیوانگى/ کارگردان هادى مرزبان/مهر١٣٨٣/تالار وحدت
دستیار صحنه در نمایش باغ وحش شیشه اى/ کارگردان منوچهر خاکسار هرسینى/آذر و دى ١٣٨٣/تالار سایه تئاتر شهر
مدیر صحنه در نمایش رکاب/ کارگردان عزت الله مهر آوران /فروردین و اردیبهشت ١٣٨٤ /سالن قشقایی تئاتر شهر
مدیر صحنه در نمایش ملودى شهر بارانى /کارگردان هادى مرزبان/آبان و آذر ١٣٨٤/سالن اصلى تئاتر شهردستیار کارگردان و برنامه ریز در نمایش ددالوس و ایکاروس/کارگردان همایون غنى زاده/اردیبهشت،خرداد و تیر١٣٨٥/تالار سایه تئاتر شهر
دستیار کارگردان و برنامه ریز در نمایش ددالوس و ایکاروس/کارگردان همایون غنى زاده/آبان ١٣٨٦/آلمان تئاتر روهر /آلمان تئاتر لودویکس هافن
دستیار کارگردان و برنامه ریز در نمایش ددالوس و ایکاروس/کارگردان همایون غنى زاده/آبان ١٣٨٧/انگلیس،لندن سالن باربیکن
دستیار کارگردان و برنامه ریز در نمایش آگاممنون/کارگردان همایون غنى زاده/آذر ١٣٨٨ /سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر
دستیار کارگردان در نمایش کالیگولا / کارگردان همایون غنى زاده /سالن ناظر زاده تماشاخانه ایران شهر
دستیار کارگردان و بازیگر در نمایش مکبث/کارگردان بهروز پناهنده/تیر ١٣٨٩/اسلونى لوبلیانا -اسلونى ماریبور(لنت)
دستیار کارگردان و برنامه ریز در نمایش عجایب المخلوقات/کارگردان رضا ثروتی/اسفند ١٣٨٩ /سالن ناظر زاده تماشاخانه ایران شهر
دستیار کارگردان و برنامه ریز در نمایش جیغ و خمیازه/کارگردان رضا ثروتى /تیر ١٣٩٠ /گالرى ایست
دستیار کارگردان و برنامه ریز در نمایش عجایب المخلوقات /آبان ١٣٩٠ /اینالیا، تورین تئاترو استبیلو
دستیار کارگردان و برنامه ریز در نمایش عجایب المخلوقات / خرداد و تیر ١٣٩١ /سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر
دستیار کارگردان در نمایش مکبث /کارگردان رضا ثروتى /خرداد و تیر ١٣٩١ / سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر
مدیر تولید در نمایش ایستاده ها سر سوراخ سوپ خورى /کارگردان على ثقفى / خرداد و تیر ١٣٩١ / کارگاه نمایش تئاتر شهر
دستیار کارگردان و برنامه ریز در نمایش ویتسک /کارگردان رضا ثروتى /زمستان ١٣٩١ /تالار حافظ
دستیار کارگردان و برنامه ریز و مدیر تولید در نمایش بعضى ها سردشو دوست دارن/کارگردان بهروز پناهنده /آبان ١٣٩١/کافه تریا تئاتر شهر
دستیار کارگردان و برنامه ریز در نمایش پروانگى/کارگردان عامر مسافر/مهر و آبان ١٣٩٢ / تالار قشقایی تئاتر شهر
جانشین تولید در نمایش اودیپوس /کارگردان امین اصلانى/فروردین و اردیبهشت١٣٩٢/ایوان شمس سالن اصلى
دستیار کارگردان در نمایش در انتظار گودو یک نمایش سیاسى ،فرهنگى ،اجتماعى/کارگردان على اصغر دشتى/خرداد ١٣٩٣/ سالن اصلى تالار مولوى دستیار کارگردان در نمایش قلعه انسانات (کار مشترک با ایتالیا)/کارگردان على شمس/بهمن ١٣٩٣/جشنواره تئاتر فجر
مدیر تولید در نمایش کازابلانکا/کارگردان محمد ولیزادگان/ آبان ١٣٩٣/خانه فرهنگ آریان ( فرهنگى سفارت آلمان)
دستیار کارگردان برنامه ریز و مدیر تولید در نمایش خارش (کار مشترک با والت دیزنى دانشگاه کل آرتز)/کارگردان امیر کنجانى/خرداد و تیر ١٣٩٤ /پلت فرم داربست گالرى محسن
دستیار کارگردان در نمایش بیرون پشت در/کارگردان ایمان اسکندرى/خرداد و تیر ١٣٩٥/سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر
دستیار کارگردان و برنامه ریز در نماش یرما/کارگردان اشکان صادقى ،الهام شکیب/ تیر و مرداد ١٣٩٥/تالار حافظ
دستیار کارگردان و مدیر تولید در نمایش فهرست/کارگردان رضا ثروتى /آذر و دى ١٣٩٥/سالن ناظر زاده تماشاخانه ایران شهر
دستیار کارگردان ،برنامه ریز و مدیر تولید در نمایش کاریزما /کارگردان مهدى موسى خانى /تماشاخانه انتظامى خانه هنرمندان ایراندستیار کارگردان برنامه ریز و مدیر تولید در نمایش محفل بى عارى/کارگردان سیاوش بهادرى راد/فروردین و اردیبهشت ١٣٩٦/تالار سایه تئاتر شهر
دستیار کارگردان ،برنامه ریز و مدیر تولید در نمایش اتاق/کارگردان فاطمه على حسینى/خرداد ١٣٩٦ /تالار قشقایی تئاتر شهر
مجرى طرح در نمایش هفت روز از تیر شصت/کارگردان کامران شهلایی ،محمد لارتى/تیر ١٣٩٦/تالار سایه تئاتر شهر
دستیار کارگردان و برنامه ریز در نمایش امشب اینجا/کارگردان مژگان خالقى/مهر ١٣٩٨ /سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر و تماشاخانه ملک
مدیر تولید در نمایش ملکوت/کارگردان رامتین رشوند/ دى و بهمن ١٣٩٨ /عمارت نوفل لوشاتو


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram