در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
محمد مهدی سجادی

محمد مهدی سجادی


نام:

محمد مهدی

نام خانوادگی:

سجادی

نام هنری:

سال تولد:

1367


تحصیلات

  • نمایش کارگردانی (دانشگاهی - کارشناسی ارشد)


  • نمایش ادبیات نمایشی (دانشگاهی - کارشناسی)انجمن‌ها

  • کانون دستیاران کارگردان (وابسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


دستیار اول کارگردان، برنامه ریز و مدیر تولید اجرای عموم نمایش "هزار و یک تو" به نویسندگی و کارگردانی السا فیروز آذر سالن نوفل لوشاتو سال ٩٧
دستیار اول کارگردان و برنامه ریز اجرای عموم نمایش "تنهایی پر هیاهو" به نویسندگی حسین پاکدل و کارگردانی امیرکاوه آهنین جان سالن سمندریان ایرانشهر سال ٩٦

دستیار اول کارگردان اجرای عموم نمایش "پشت کلانتری کوچه اول...." به نویسندگی علی اصغری و کارگردانی فرشاد منظوفی نیا در سالن قشقایی تئاترشهر سال ٨٨

دستیار اول کارگردان و مدیر صحنه اجرا عموم و جشنواره آیینی و سنتی نمایش "سیب های پلاسیده" به نویسندگی فرشاد منظوفی نیا و کارگردانی سجاد زارع سالن سایه تئاتر شهر سال ٨٨

دستیار اول کارگردان اجرا جشنواره رضوی نمایش "در این سال های بی تقویم" به نویسندگی علی اصغری و کارگردانی فرشاد منظوفی نیا

نویسندگی و کارگردانی نمایشنامه کوتاه "گهواره" در جشنواره انگیزه دانشگاه آزاد واحد تنکابن سال١٣٨٩

نویسندگی و کارگردانی نمایشنامه خوانی
" از مسیری که می اومدم هوا سوز داشت،..." در جشنواره جوان استان البرز سال ١٣٩٢

کارگردان نمایش "اضافه حقوق" /نویسنده ژرژ پرک/اسفند ٩٨/ تماشاخانه دیوار چهارم


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram