در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
فاطمه محمدپور پس کلاسی

فاطمه محمدپور پس کلاسی


نام:

فاطمه

نام خانوادگی:

محمدپور پس کلاسی

نام هنری:

مرجان محمدپور

سال تولد:

1358


تحصیلات

  • کارشناسی ارشد کارگردانی تاتر (دانشگاهی - کارشناسی ارشد)


  • کارشناسی ارشد کارگردانی تاتر (دانشگاهی - کارشناسی ارشد)انجمن‌ها

  • کانون دستیاران کارگردان (وابسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


سابقه ی بیش از 7 سال فعالیت آموزشی در زمینه ی تاتر و تاتردرمانی و هنردرمانی. اجراهای مختلف تاتر دانشجویی . دستیاری کارگردان . چاپ دونمایشنامه و اجراهای مختلف تاتر دانش آموزی . سابقه ی بیش از 5 سال آموزش تاتر و هنردرمانی به صورت تخصصی برای افراد کم توان دهنی و شرکت در جشنواره ای مختلف تاتری . گدراندن یک دوره ی تخصصی دوساله ی هنردرمانی و ..


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram