در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
زهرا نفیسی فرد

زهرا نفیسی فرد


نام:

زهرا

نام خانوادگی:

نفیسی فرد

نام هنری:

نینا


تحصیلات

  • معماری سیستم های کامپیوتری (دانشگاهی - کارشناسی ارشد)


    ارشد


انجمن‌ها

  • انجمن صنفی سراسری دستیاران کارگردان و برنامه ریزان تئاتر (وابسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


نمایش بیتل ها سال 1395 کارگردانی

نمایش جاده های طولانی مارپیچ به اجرا نرسید دو باره تمرین شد در مقام کارگردان 

نمایش پای پیاده

نمایش آنوا
نمایش پیرسگ خرفت

نمایش یوسف، جوزف و ژوزپه

پرفراز بر فراز تیز چراغ برق

زندگی من یک من ساده

همسایه ها
© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram