در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
علیرضا مؤیدی

علیرضا مؤیدی


نام:

علیرضا

نام خانوادگی:

مؤیدی

نام هنری:


تحصیلات

  • هنرستان بازیگری سوره (دیپلم)


    بازیگری درجه ١و٢کاردانش ازهنرستان بازیگری سوره


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (وابسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


mhmh:
نمایشها:
۱:بازیگر در:دارو گیرو پهلوان (کارگردان علی قربانی) جشنواره فجر سال ۷۹_۸۰
۲:بازیگردر:عشق آباد (علی قربانی) اجرای عموم و فجر سال ۸۰
۳:بازیگردر:جایی دیگر (علیرضا مؤیدی) جشنواره مونولوگ سال ۸۳
۴:بازیگردر:شب و گربه زیر طاقی (محسن امیری) سالن سوره تهران سال ۸۲
۵:بازیگردر:دکتر نون (محمد رمضانی) سالن سوره تهران سال ۸۲
۶:بازیگردر: اتللو (غلامحسین دولت آبادی ) تالار مولوی سال ۸۴
۷:بازیگردر:داستان عشق (غلامحسین دولت آبادی) تالار مولوی سال ۸۵
۸:بازیگردر:باغ آلبالو (غلامحسین دولت آبادی) دانشگاه هنرهای زیبا سال ۸۶
۹: بازیگروکاگردان در:کره الاغ (علیرضا مؤیدی) جشنواره دانشگاهی سال ۸۵
۱۰:بازیگردر:وضعیت پایانی (محمد عرب اسدی) جشنواره فجر و اجرا سال ۸۷
۱۱:بازیگردر:حقایقی درباره زنی به نام آزاده (علی عباسی) اجرای جشواره فجر و عموم سال ۸۷
۱۲:بازیگردر:جلسه (محمد رضا مختاری آزاد فر) خانه نمایش سال ٨٥
۱۳:بازیگردر:آخرین حکایت فرهاد (حسین میر باقری) اجرای جشنواره فجر سال ۸۹
۱۴:بازیگردر:داستان باغ وحش (محمد رضا یار محمدی) اجرای جشنواره فجر سال ۹۱
۱۵:بازیگردر:بازیگردر:سیاوش در آتش (حسن سرچاهی) اجرا جشنواره فجر سال ۹۲
۱۶:بازیگردر:بازیگردر:کفش جادویی(رسول عصاران ) اجرا جشنواره ماه سال ۹۲
۱۷:بازیگردر:لندهور شاه (رسول عصاران) اجرا جشنواره فجر سال ۹۲
۱۸:بازیگردر:سلطان و سیاه (محسن امیری ) اجرای جشنواره آیینی و سنتی سال ۹۴
۱۹:بازیگردر:هیاهو نیمه شب (فریدون امیر عبدوالهیان)اجرای عموم سال ۹۰
۲۰:بازیگردر:کوتوله ها(حسین ناظمیان پور ) اجرای جشنواره فجر سال ۹۴
۲۱:بازیگردر:رویای نیمه شب (حسین میر باقری) رادیویی فجر سال ۹۴
۲۲:بازیگردر:بریده ها (مصطفی ولی زاده) اجرای جشنواره فجر سال ۹۴
۲۳:بازیگردر:طپانچه خانوم (شهاب الدین حسین پور) جشنواره فجر سال ۹۴
۲۴:بازیگردر:دردسر آقای مدیر(فرشید ناصری)سالن دراماسال ۹۴
۲۵:بازیگروکارگردان در:جنگ نمکی (علیرضا مؤیدی) جشنواره مقاومت سال ۸۵
۲۶:کارگردان عروسکها عاشق میشوند(علیرضا مؤیدی)اجرای عموم سال ۹۵
۲۷:بازیگردر:مضحکه(شهاب الدین حسین پور ) اجرای عموم سال ۹۵. ٢٨.':بازیگردر:سرآشپزپیشنهاد میکند(شهاب الدین حسین پور)سال٩٥.
٢٩.بازیگردر:مایکلفسکی(حسین ناظمیان پور)سالن مولوی سال٩٨
٣٠.بازیگردر:تجربه های اخیر(مجتبی جدی)سالن انتظامی خانه هنرمندان سال٩٨
٣١.بازیگردر:جنایات قلب(دلارانوشین)سالن سایه تئاترشهرسال٩٨
٣٢.بازیگردر:طپانچه خانوم(شهاب حسین پور)سالن چهارسو تئاترشهرسال٩٨
٣٣.بازیگردر:جمجمه ای درکانه مارا(یاسمن بیگلری)سالن شهرزادسال٩٦
٣٤.بازیگروکارگردان در:آخرین نامه(علیرضامؤیدی)سال٩٦ ٩٧
٣٥.کارگردان زبان اصلی(علیرضامؤیدی)سال٩٨


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram