در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
میثم انتظاری

میثم انتظاری


نام:

میثم

نام خانوادگی:

انتظاری

نام هنری:

سال تولد:

1369


تحصیلات

  • هنرستان رشته بازیگری (دیپلم)


    رشته بازیگری

  • هنرستان رشته بازیگری (دیپلم)


    رشته باریگری


انجمن‌ها

  • کانون دستیاران کارگردان (وابسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


دستیارکارگردان در نمایش رویای یک شب نیمه تابستان / کارگردان مصطفا کوشکی / بهمن و اسفند ۱۳۹۵ / سالن مستقل
دستیارکارگردان در نمایش الجزایر / کارگردان میلاد فرجزاده / تیر و مرداد ۱۳۹۵ / سالن مولوی
دستیارکارگردان در نمایش شیطونی / کارگردان مهدی کوشکی / فروردین تا تیر ۱۳۹۷ / سالن مستقل
دستیارکارگردان در نمایش اولنا / کارگردان مدی کوشکی / بهمن ۱۳۹۸ / سالن شهرزاد
دستیارکارگردان در نمایش تاتر بد / کارگردان مهدی کوشکی / شهریور و مهر ۱۳۹۷ / سالن مستقل
دستیارکارگردان در نمایش رویای یک شب نیمه تابستان / کارگردان مصطفا کوشکی / تیر تا شهریور ۱۳۹۸ / سالن مستقل
دستیارکارگردان در نمایش اپراتور نسل چهارم / کارگردان باقر سروش / مهر و آبان ۱۳۹۶ / سالن مستقل
دستیارکارگردان در نمایش رومو و ژولیت / کارگردان هستی حسینی / فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶ / سالن مستقل
دستیارکارگردان در نمایش رومولیت / کارگردان هستس حسینی و مصطفا کوشکی / فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷ / سالن مستقل
دستیارکارگردان در نمایش ولپن / کارگردان مهدی کوشکی / دی و آذر ۱۳۹۸ / سالن مستقل
دستیارکارگردان در نمایش ولپن / کارگردان مهدی کوشکی / اسفند ۱۳۹۸ / سالن ملک
تصویر و صحنه در نمایش دکلره / کارگردان صحرا فتحی و مهدی کوشکی / خرداد تا شهریور ۱۳۹۵ / سالن مستقل
مدیر صحنه در نمایش آوازه خوان / کارگردان صحرا فتحی و مهدی کوشکی / آبان و آذر ۱۳۹۵ / سالن مستقل
© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram