در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر

رییس هیات مدیره :ایلیا شمس
نایب رییس هیات مدیره : سارا حدادی 
عضو اصلی هیات مدیره: محمد وفایی
عضو اصلی هیات مدیره: زینب لک
عضو اصلی هیات مدیره: امیر پارساییان مهر
عضو علی البدل هیات مدیره: امیر قالیچی ها
عضو علی البدل هیات مدیره: مریم شریعتی 

بازرس اصلی : مریم رودبارانی
بازرس علی البدل: محمدرضا ایمانیان

آخرین ویرایش : 1399/01/09
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram