در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
کانون دستیاران کارگردان

رئیس هیئت مدیره کانون: آرش فصیح

نائب رئیس: علیرضا فولادشکن

دبیر امور مالی اداری: علی نصر

منشی: محمد علی گودرزیانی

سخنگو: سید فرشاد هاشمی

بازرس: شیما مرادی

بازرس (علی البدل): قاسم غضنفری

علی البدل: فخریه سلیمی

آخرین ویرایش : 1399/03/06
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram